Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 24/3, tại Nhà máy Z115 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Nhà máy nhiệm kỳ 2023-2028.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo Đại hội; cùng dự còn có đại diện một số cơ quan chức năng của Tổng cục; lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z115 và 119 cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) tiêu biểu của đơn vị.


Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Theo báo tại đại hội, 5 năm qua, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt hoạt động công đoàn. Tổ chức công đoàn luôn bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để chủ động tham mưu, đề xuất những chủ trương, biện pháp, phát huy tính chủ động, sáng tạo, động viên cán bộ, ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác của đơn vị. Giai đoạn 2018-2023, cán bộ, ĐVCĐ Nhà máy đã hoàn thành 138 đề tài khoa học kỹ thuật, phát huy 2.228 sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi gần 24,5 tỷ đồng; hằng năm, có 95% Công đoàn bộ phận đạt xuất sắc (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng), 100% ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% ĐVCĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Nhà máy Z115 tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy ĐVCĐ, người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tổ chức hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”…  


Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng ghi nhận và chúc mừng những thành tích Công đoàn cơ sở Nhà máy Z115 đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở Z115 cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động; tăng cường giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ‎ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tác phong công nghiệp cho cán bộ, ĐVCĐ, người lao động. Đồng chí Phó Chính ủy Tổng cục cũng nêu rõ, tổ chức công đoàn cần phát huy tốt vai trò tham gia quản ly đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hội thi… nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và chế độ, chính sách cho người lao động…


Thủ trưởng Tổng cục CNQP tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy Z115 nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục CNQP lần thứ IX. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục CNQP lần thứ IX gồm 9 đồng chí.

Tin, ảnh: NAM ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: