Tin cơ sở

CNQP&KT - Ngày 14/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Nhà máy Z143 nhiệm kỳ 2023-2028. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo trung tâm tại Đại hội nêu rõ: Công đoàn cơ sở Nhà máy Z143 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 với nhiều đổi mới, sáng tạo. Điển hình là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục, phổ biến pháp luật được tiến hành nền nếp, chất lượng; nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của người lao động được nâng cao. Các phong trào thi đua được triển khai tích cực, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động tham gia. Thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, giám sát, phản biện xã hội; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có chuyển biến; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Xây dựng tổ chức Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.


Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Nhà máy Z143 tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu hằng năm có ít nhất 2 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; 80% ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% công đoàn bộ phận hoàn thành nhiệm vụ; bồi dưỡng, giới thiệu từ 5-7 đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp vào Đảng...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng ghi nhận và biểu dương những thành tích Công đoàn cơ sở Nhà máy Z143 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy cần quan tâm quan tâm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức Công đoàn và người lao động cần tích cực tham gia vào quản lý đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hội thi, hội thao nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân...


Đại tá Tống Xuân Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công
đoàn cơ sở Nhà máy Z143 nhiệm kỳ 2023 – 2028 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại
biểu Công đoàn Tổng cục CNQP lần thứ IX.

Các đại biểu dự Đại hội đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp hoạt động Công đoàn cơ sở Nhà máy Z143 nhiệm kỳ 2023-2028; dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Nhà máy Z143 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục CNQP lần thứ IX gồm 3 đồng chí.

Tin, ảnh: HẢI ĐĂNG

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: