BĐKT và Chuyển đổi số

CNQP&KT - Nhà máy Z114 (tên doanh nghiệp là công ty TNHH Một thành viên Cơ khí - Hóa chất 14) có nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị phục vụ quốc phòng. Gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Nhà máy đã làm chủ công nghệ chế tạo được các loại đạn, thuốc nổ, mồi nổ phục vụ bộ đội huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Là một nhà máy công nghiệp quốc phòng (CNQP) nòng cốt khu vực phía Nam, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z114 luôn đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao.

Trước yêu cầu phát triển mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy Z114 đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương xây dựng và phát triển CNQP của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm quốc phòng và kinh tế. Trong đó, Nhà máy đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất; nâng cấp dây chuyền, mua sắm bổ sung máy móc,  thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ sản xuất; tích cực đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án nâng cao tiềm lực sản xuất quốc phòng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại lực lượng lao động theo hướng “tinh, gọn, hiệu quả”, phù hợp với mô hình hoạt động của đơn vị. Chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp về công tác tại đơn vị. Nhà máy cũng tạo điều kiện cho cán bộ được tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và tham quan, học tập tại các nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội có công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của Nhà máy có trình độ đại học trở lên; gần 70% đội ngũ công nhân kỹ thuật là thợ bậc cao. Ngoài ra, Nhà máy còn thường xuyên quan tâm và bảo đảm đời sống cho người lao động để họ yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị.


Công nhân Z114 kiểm tra sản phẩm đạn cối do Nhà máy sản xuất.    Ảnh: MINH LONG

Bên cạnh đó, Nhà máy tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, nhất là các sản phẩm mới. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Kaizen - 5S; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, Nhà máy đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 5 năm gần đây, giá trị doanh thu, lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh của Nhà máy luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động từng bước được cải thiện. Các sản phẩm quốc phòng do Nhà máy sản xuất đều có chất lượng tốt, phục vụ kịp thời bộ đội huấn luyện, diễn tập. Đối với sản xuất hàng kinh tế, Nhà máy đã tận dụng năng lực dôi dư của các dây chuyền và đầu tư bổ sung một số máy móc, thiết bị chuyên dùng để sản xuất các sản phẩm kinh tế, như: thuốc nổ sạch không chứa thành phần TNT, mồi nổ công nghiệp, các sản phẩm cơ khí chính xác, hóa chất phụ gia cho ngành dệt, nhuộm… được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã và giá thành.

Đến nay, 100% cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của Nhà máy có trình độ đại học trở lên; gần 70% đội ngũ công nhân kỹ thuật là thợ bậc cao.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo” và từng bước nghiên cứu, đầu tư xây dựng Z114 trở thành nhà máy thông minh, có dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại, trong thời gian tới, Nhà máy Z114 tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp sau:

Một là, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, người lao động, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp về nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển của Nhà máy là đẩy mạnh nghiên cứu phát triển được một số sản phẩm quốc phòng và kinh tế mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng cụm công nghiệp quốc phòng miền Nam.


Máy móc, thiết bị hiện đại mới được đầu tư đưa vào sản xuất sản phẩm quốc phòng và kinh tế.       Ảnh: TRẦN LÂM

Hai là, tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kỹ thuật bằng nhiều hình thức, như: đào tạo ngắn hạn, dài hạn; tham quan, nghiên cứu học tập tại các cơ sở có dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại; thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu để nghiên cứu sản xuất các sản phẩm vũ khí mới, có hàm lượng khoa học cao. Tích cực phát huy sáng kiến, cải  tiến kỹ thuật nhằm khai thác có hiệu quả các dây chuyền, rút ngắn quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Từng bước nghiên cứu, đầu tư xây dựng Z114 trở thành nhà máy thông minh, có dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng và kinh tế.

      (Trung tá Lê Văn Nam)

Ba là, tích cực, chủ động đổi mới, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và cơ sở vật chất, dây chuyền, trang - thiết bị mới được đầu tư; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý, điều hành tập trung thống nhất với phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ của từng phòng, ban, phân xưởng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới và tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, trang - thiết bị, công nghệ có trọng điểm, chiều sâu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới; trong đó tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm quốc phòng mới, hợp lý hóa quy trình sản xuất, cải tiến quy trình công nghệ, tính năng hoạt động của thiết bị.

Năm là, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; xây dựng môi trường lao động chính quy, an toàn, hiệu quả; kiện toàn, sắp xếp lại một số phân xưởng, xí nghiệp bảo đảm hợp lý hóa sản xuất; thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất; duy trì nghiêm kỷ luật lao động.

Với vị trì, vai trò là trung tâm của cụm CNQP miền Nam, Nhà máy Z114 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng bảo đảm tiến độ, chất lượng; phát triển đa dạng sản phẩm kinh tế có thương hiệu trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trung tá LÊ VĂN NAM

Giám đốc Nhà máy Z114

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: