Tin tổng hợp

CNQP&KT - Chiều ngày 24/2, tại Hà Nội, Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Trung tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì nghiệm thu đề tài. Tham dự có các thành viên Hội đồng khoa học và đại biểu các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Báo cáo của Ban Đề tài nêu rõ: Cục Kinh tế được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn kinh tế - quốc phòng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Theo đó, Cục Kinh tế đã thành lập Ban Đề tài gồm 7 thành viên, do Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế, làm Chủ nhiệm đề tài. Ban Đề tài đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu tổng thể; xây dựng và hội thảo đề cương chi tiết đề tài; khảo sát tại các đoàn kinh tế - quốc phòng (KTQP), phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân và Binh đoàn 15 làm cơ sở biên soạn các nội dung nghiên cứu chuyên môn. Sau gần 10 lần hội thảo và tọa đàm, trao đổi với các cơ quan liên quan, Ban Đề tài đã xây dựng bản thảo, báo cáo tổng hợp và các sản phẩm liên quan của đề tài. Nội dung đề tài gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn; nội dung và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đoàn KTQP. Phạm vi nghiên cứu của đề tài gồm các lĩnh vực hoạt động của Đoàn KTQP; trong đó, tập trung vào nội dung sẵn sàng chiến đấu, tham gia xây dựng và bảo vệ khu vực phòng thủ; thực hiện nhiệm vụ Khu KTQP; hoạt động dân vận, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh.


Quang cảnh báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.

Tại buổi báo cáo, các thành viên Hội đồng khoa học đã phát biểu ý kiến làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Đoàn KTQP hiện nay; yêu cầu, nội dung và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn KTQP đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm đề tài, trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, quý báu của các thành viên Hội đồng khoa học để tiếp tục hoàn thiện đề tài với chất lượng cao nhất.


Thiếu tướng, TS. Trần Đình Thăng, Chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến của Hội đồng khoa học.

Phát biểu kết luận, Trung tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Sơn khẳng định, đề tài mang tính cấp thiết, được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, giúp cho các cấp, các ngành hiểu rõ hơn về hoạt động của các Đoàn KTQP. Đề tài đã bảo đảm đầy đủ về số lượng sản phẩm chính, sản phẩm phụ theo thuyết minh; góp phần cung cấp luận cứ cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến Khu KTQP và Đoàn KTQP. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền và nhân dân trong phối hợp với các Đoàn KTQP xây dựng các Khu KTQP, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội khu vực biên giới, biển, đảo của đất nước. Đề tài là cơ sở cho các Đoàn KTQP vận dụng trong thực tế công tác; đồng thời là tư liệu, tài liệu nghiên cứu giảng dạy cho các học viện, nhà trường Quân đội. Hội đồng khoa học kết luận đề tài có chất lượng tốt, đạt yêu cầu, giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều vấn đề được luận giải khá sâu. Ban Đề tài cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh để đưa vào nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng.

                                                               Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: