Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 21/2, tại Thái Nguyên, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới”.

Xem nội dung chi tiết: MEDIA - Hội thảo khoa học về trọng dụng nhân tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: