Tin cơ sở

CNQP&KT - Từ ngày 17-19/2/2023, Nhà máy Z117 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã tổ chức cho các cá nhân điển hình tiên tiến tham quan một số di tích lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác do Đại tá Hoàng Anh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua dẫn đầu, với sự tham gia của đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà máy và 24 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2022 của đơn vị. Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu tượng đài, đền thờ và tham quan nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, khu di tích lịch sử Minh Đạm (Bà Rịa - Vũng Tàu), dinh Độc Lập (thành phố Hồ Chí Minh)…


Hội đồng Thi đua khen thưởng và các cá nhân điển hình tiên tiến Nhà máy Z117 chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Được biết, trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z117 luôn quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị. Để động viên các cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ huy và Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà máy Z117 đã đổi mới hình thức khen thưởng đối với các cá nhân điển hình tiên tiến năm 2022. Theo đó, 24 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được đi tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc đổi mới hình thức khen thưởng nhằm giáo dục cho cán bộ, công nhân viên thấy rõ được vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng; khơi dậy sức sáng tạo trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, tạo động lực thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị…

Tin, ảnh: VÕ ANH ĐÀO

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: