Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 20/2, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học: Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường Bộ Quốc phòng và trực tuyến tại 41 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo tọa đàm. Dự tọa đàm có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cùng dự tọa đàm có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu; đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng.

Tại điểm cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan trực thuộc Tổng cục CNQP…


Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự tọa đàm tại hội trường Bộ Quốc phòng.

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tham luận với nhiều nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao; tập trung làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đối với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.


Quang cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu Tổng cục CNQP.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định tọa đàm đã thành công tốt đẹp. Để quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Để lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ: Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức tốt các hoạt động tọa đàm, mạn đàm, trao đổi, liên hệ với công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị, học viện, trường Quân đội cần chủ động nghiên cứu, vận dụng các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách vào nâng cao chất lượng bài giảng giáo dục chính trị và giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn.

                                                             Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH - NAM LÊ

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: