Tin tổng hợp

CNQP&KT - Năm 2022, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và nhiệm vụ chính trị của Tổng cục để chủ động tiến hành các mặt công tác. Do vậy, đã đạt nhiều kết quả tích cực và là tiền đề quan trọng để Tổng cục tiếp tục tổ chức thực hiện thành công hoạt động CTĐ, CTCT năm 2023.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Toàn Tổng cục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng, nhất là Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; các kết luận, quy định, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)… Tham mưu, đề xuất và giúp Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Tổng cục CNQP tích cực triển khai kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật và tiến hành ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin phục vụ học tập và kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng; triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi - Tự sửa” và ban hành “Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; nắm và định hướng tư tưởng trong Tổng cục CNQP”. Tổng cục tiếp tục phát động Cuộc thi ảnh “Đơn vị của tôi” lần thứ 2 năm 2022 và tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Tổng cục. Triển khai hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương.


Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 của Tổng cục CNQP.    Ảnh: BẢO LÂM

Hoạt động CTĐ, CTCT của Tổng cục cũng hướng trọng tâm vào công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, bảo vệ an ninh, chính sách, dân vận, quần chúng theo chế độ, nền nếp quy định, bảo đảm sát thực với yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy các cấp rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết của Đảng và chỉ đạo đại hội cấp chi bộ thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Trong năm, Tổng cục đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) với nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa tạo được dấu ấn, sức lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương có đơn vị CNQP đóng quân và các địa danh lịch sử trên cả nước. 

Các tổ chức quần chúng đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thông qua triển khai các chương trình hành động sâu rộng, hiệu quả, tiêu biểu là: tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027); tổ chức tốt các phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, Quyết thắng”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Phụ nữ Quân đội trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”. Phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, hội viên triển khai nhiều đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình sản phẩm được áp dụng vào sản xuất; nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên được tặng Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Năm 2022, Tổng cục CNQP tích cực triển khai kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt đã ban hành “Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; nắm và định hướng tư tưởng trong Tổng cục CNQP”.

Quá trình tổ chức thực hiện, Tổng cục CNQP chú trọng triển khai hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là trong sản xuất sản phẩm quốc phòng. Do vậy, tình hình chính trị, tư tưởng toàn Tổng cục ổn định, cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chủ trương đẩy mạnh phát triển CNQP thời kỳ mới; luôn có ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường. Trong nước, nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước tiếp tục được triển khai sâu rộng; trong đó có nhiều chương trình, dự án, kế hoạch chiến lược về xây dựng và phát triển CNQP, đòi hỏi Tổng cục CNQP tập trung triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác. Trong đó, Tổng cục CNQP xác định một số nhiệm vụ CTĐ, CTCT chủ yếu như sau: 

Một là, quán triệt, triển khai học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị các cấp. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới nội dung, hình thức và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện các cuộc vận động, bảo đảm hiệu quả, thực chất, tạo sự lan tỏa tích cực, sâu rộng trong Tổng cục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả sản xuất quốc phòng, sản xuất kinh tế, các gương điển hình tiên tiến và các hoạt động của Tổng cục, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trong đơn vị.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP trao quà tặng đối tượng chính sách của Nhà máy Z115.    Ảnh: NGUYÊN KHÔI     

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Tổng cục; trọng tâm là Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của các cấp ủy đảng. Chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng cấp uỷ viên các cấp, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, phát triển đảng viên. Triển khai có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ sản xuất quốc phòng; trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết, kết luận, quy chế của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Tổng cục về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ của Tổng cục có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp với các nhà trường trong và ngoài Quân đội bồi dưỡng, nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; luân chuyển, điều động, phong, thăng quân hàm và nâng lương cán bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ quy định.

Bốn là, quán triệt, triển khai có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn, không để lộ, lọt bí mật quân sự, bí mật nhà nước. Thực hiện tốt công tác nắm, rà soát và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy định về thẩm tra, xác minh nhân sự, tài liệu phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyển chọn người vào cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật, đi công tác, học tập ở nước ngoài. Tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Tổng cục, nhất là trong đối ngoại quân sự, đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt; xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

“Tổng cục CNQP chú trọng triển khai hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là trong sản xuất sản phẩm quốc phòng. Do vậy, tình hình chính trị, tư tưởng toàn Tổng cục ổn định, cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị”.

  (Đại tá Lê Ngọc Thân)

Năm là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động công tác dân vận; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt sát thực tiễn tình hình nhiệm vụ, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Sáu là, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng chu đáo các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức có hiệu quả các hoạt động công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Thiếu tướng, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (13/9/1913-13/9/2023).

Bảy là, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp trong Tổng cục, đặc biệt là đại hội Công đoàn Tổng cục làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân tiến tới Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tích cực triển khai có hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo”. Tổ chức bình chọn và tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng từ cơ sở đến Tổng cục và tham gia cấp toàn quân. Triển khai hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Gia đình Việt Nam trong phụ nữ Tổng cục năm 2023; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các trường mầm non trong Tổng cục.

Tám là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Quy chế công tác kế hoạch tổng hợp về CTĐ, CTCT; duy trì nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT. Tổ chức tập huấn CTĐ, CTCT và tập huấn cấp uỷ các cấp. Tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp, tác phong công tác của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực CTĐ, CTCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá LÊ NGỌC THÂN

Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: