Tin cơ sở

CNQP&KT - Các đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022. Không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp từ cơ quan đến đơn vị, tập trung vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển trong những năm tiếp theo.

TỪ MỤC TIÊU ĐÚNG…

“Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, Quyết thắng” - là chủ đề thi đua năm 2022 của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP). Bám sát chủ đề này, cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp trong Tổng cục đã chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2022.

Việc tổ chức phong trào được kết hợp giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích theo yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với đặc thù hoạt động của từng loại hình đơn vị. Thuận lợi cơ bản trong năm 2022 là quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục CNQP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, trực tiếp của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng; các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng từ các nguồn ngân sách, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động… Tuy nhiên, các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, thực hiện hạch toán kinh doanh, tự đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác thi đua khen thưởng. Nhìn rộng hơn, cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine và dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại quân sự, hợp tác CNQP và vướng mắc trong bảo đảm vật tư, nguyên liệu cho sản xuất quốc phòng. Bên cạnh đó, các chương trình đóng mới tàu quân sự chưa được triển khai đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm tại các đơn vị đóng tàu. Việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức, biên chế đối với các đơn vị CNQP đã có tác động đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận cán bộ, công nhân viên trong Tổng cục.


Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng cục CNQP họp phiên cuối năm 2022.    Ảnh: NAM ANH

Xác định rõ thuận lợi, khó khăn, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện phong trào TĐQT năm 2022, với mục tiêu phát triển phong trào lên tầm cao mới, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, cấp ủy các cấp cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua và động viên cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện phong trào TĐQT năm 2022, với mục tiêu phát triển phong trào lên tầm cao mới.

… ĐẾN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ

Thực tế, hiệu quả tổ chức phong trào TĐQT sẽ phát huy cao độ khi mang tính thường xuyên, liên tục; được từng tập thể, cá nhân thấu suốt và nghiêm túc thực hiện. Muốn vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục phải được đặt lên hàng đầu. Cấp ủy các cấp trong Tổng cục CNQP đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy đảng, nhất là Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; tích cực triển khai kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Đặc biệt, năm 2022, Tổng cục CNQP có sự đổi mới trong công giáo dục chính trị khi ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin phục vụ học tập và kiểm tra nhận thức; triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi - Tự sửa” và ban hành “Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; nắm và định hướng tư tưởng trong Tổng cục CNQP”. Cùng với đó, việc thực hiện phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với phong trào của các tổ chức quần chúng, như: “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, Quyết thắng”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”… Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, hội viên triển khai nhiều đề tài, sáng kiến cải kiến kỹ thuật, công trình sản phẩm áp dụng vào sản xuất. Nhờ các giải pháp đồng bộ, nên tình hình chính trị, tư tưởng toàn Tổng cục ổn định, cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm công tác, có ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.


Thi đua trong lao động sản xuất tại Nhà máy Z129.    Ảnh: LÊ KIM LỊCH

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện phong trào TĐQT năm 2022, đó là, toàn Tổng cục đã thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ X. Trong đó, Tổng cục đã tích cực tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai các mặt công tác quản lý nhà nước về CNQP và chỉ đạo, điều hành thực hiện các dự án đầu tư Chương trình CNQP. Công tác nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng cục đang triển khai 137 đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ các cấp (18 cấp quốc gia, 51 cấp Bộ Quốc phòng, 67 cấp Tổng cục); trong đó 44 đề tài, nhiệm vụ mở mới năm 2022 và 93 chuyển tiếp; đã đánh giá nghiệm thu 35 đề tài, nhiệm vụ. Kết quả có 30/35 (bằng 85,71%) đề tài được kiến nghị áp dụng vào thực tế, trong đó có 20 đề tài được kiến nghị vào sản xuất loạt và loạt “0”. Năm 2022 cũng ghi dấu mốc quan trọng khi Tổng cục CNQP hoàn thành cơ bản Đề án KC.NQ.06 và bước đầu triển khai Chương trình KC.2030.

Để thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế; tích cực tổ chức sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Cụ thể, toàn Tổng cục đã tổ chức sản xuất, sửa chữa gần 100 chủng loại vũ khí, trang bị; triển khai đóng mới các tàu dân quân thường trực và tiếp nhận sửa chữa 71 tàu, hoàn thành bàn giao 25 tàu quân sự. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, mở mới thị trường, duy trì được tiến độ sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Dự kiến năm 2022, giá trị sản xuất của Tổng cục đạt gần 20.000 tỷ đồng, đạt 96,24% kế hoạch, bằng 101% so với năm 2021; doanh thu hơn 25.700 tỷ đồng, đạt 97,96% kế hoạch, bằng 104% so với năm 2021; lợi nhuận gần 1.000 tỷ đồng, đạt 98,16% kế hoạch, bằng 108% so với năm 2021; thu nhập bình quân đạt 13,137 triệu đồng, đạt 96,45% kế hoạch, bằng 100,1% so với năm 2021.

 

“Dù là thuận lợi hay khó khăn, trong mọi hoàn cảnh, tinh thần thi đua phải luôn được giữ vững và không ngừng đổi mới trong cách thức tổ chức thực hiện, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển…”.

(Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP)

… VÀ NHỮNG ĐIỂM SÁNG

Làm nên bức tranh tổng thể về kết quả thực hiện phong trào TĐQT 2022 của Tổng cục CNQP là sự nỗ lực gắng sức của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Trong đó, việc tổ chức các Cụm thi đua trong Tổng cục vẫn thể hiện rõ vai trò và tác dụng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đơn cử, ở Cụm thi đua các đơn vị sản xuất đạn và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (gồm các nhà máy: Z113, Z114, Z115, Z121, Z131, Z195 và Tổng công ty GAET), phong trào TĐQT được Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, sát thực, với nhiều nội dung, biện pháp phù hợp. Nhờ đó, Cụm thi đua đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác và có chỉ số tăng trưởng cao nhất Tổng cục, với giá trị doanh thu chiếm 53% tổng doanh thu toàn Tổng cục; thu nhập bình quân cao hơn mức trung bình của Tổng cục.

Đối với các đơn vị thuộc Cụm thi đua “Điện - Điện tử - Hóa chất” (gồm các nhà máy: Z143, Z175, Z176, Z181, Z199) thì đặc điểm lớn chi phối đến kết quả sản xuất, kinh doanh, đó là thách thức từ cuộc xung đột vũ trang Nga - Ukraine, hệ lụy của dịch Covid-19… đã tác động không nhỏ đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm và đáp ứng vật tư, bán thành phẩm cho sản xuất. Dẫu vậy, đây lại là Cụm thi đua có nhiều đổi mới về mọi mặt, nhất là trong công tác phát triển sản phẩm mới, xúc tiến thương mại, quản trị doanh nghiệp và chủ động xây dựng các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài. Nổi bật là Nhà máy Z176 đã tích cực làm việc với các đối tác nước ngoài để chốt đơn hàng năm 2023. Nhà máy Z175 giữ vững khách hàng truyền thống và ký được hợp đồng với khách hàng mới tiềm năng. Nhà máy Z143 ngày càng khẳng định được uy tín, thương hiệu với các mặt hàng dây và cáp điện, dây thuê bao quang… vốn chịu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.

Trong thực hiện phong trào TĐQT của Cụm thi đua các đơn vị sản xuất, sửa sữa súng và cơ khí (gồm các nhà máy: Z111, Z117, Z125, Z127, Z129, Z183), cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng trọng tâm vào hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Do đó, việc triển khai nhiệm vụ sản xuất quốc phòng của các đơn vị trong Cụm đạt chất lượng ổn định và an toàn; đồng thời, đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu sản phẩm. Các chỉ tiêu của Cụm cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch, tăng cao so với năm 2021. Dự kiến năm 2022, giá trị sản xuất toàn Cụm đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2021; thu nhập bình quân đạt 13,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,4% so với năm 2021. Từ hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị đã khen thưởng 190 lượt tập thể và 650 lượt cá nhân với tổng số tiền gần 915 triệu đồng.

Một điểm sáng nổi bật trong thực hiện phong trào TĐQT năm 2022 của Tổng cục CNQP, đó là, đã có một số mô hình mới, cách làm hay bước đầu đạt kết quả tích cực. Tiêu biểu là mô hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với việc áp dụng các phương thức quản trị doanh nghiệp hiện đại, trong đó nhiều đơn vị (Z115, Z175, Z176) đã triển khai Chương trình Kaizen - 5S; các chương trình ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP; hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn ISO: 1900-2015; Đề án sản xuất tinh gọn Lean... Mô hình xây dựng doanh nghiệp vì người lao động được nhiều đơn vị trong Tổng cục tích cực triển khai, thông qua thi đua, phấn đấu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015… Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có cách làm mới trong tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu khi tự đầu tư hoàn thiện về cơ sở, trang - thiết bị, điều kiện sản xuất… đáp ứng yêu cầu tham gia vào chuỗi sản phẩm của các tập đoàn lớn như: Samsung, IKEA, Decathlon, Vingroup... Đồng thời, có cách tiếp cận thị trường để hội nhập thông qua tham gia, là thành viên của các Hiệp hội doanh nghiệp trong nước như: Cơ khí, Nhựa, Cao su, Dệt may, Cảng biển, Hiệp hội doanh nghiệp quốc phòng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh… Để hội nhập và phát triển, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục cũng chú trọng thực hiện chuyển đổi số, với nhiều chương trình, đề án, các lớp bồi dưỡng, tập huấn được triển khai ở cấp Tổng cục và tại các đơn vị.

Trong các cuộc họp về công tác thi đua khen thưởng, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục, đã hơn một lần nhấn mạnh: "Dù là thuận lợi hay khó khăn, trong mọi hoàn cảnh, tinh thần thi đua phải luôn được giữ vững và không ngừng đổi mới trong cách thức tổ chức thực hiện, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển". Quan điểm chỉ đạo của đồng chí Chính ủy Tổng cục tỏ rõ giá trị khi năm 2022 các đơn vị trong Tổng cục đã thực hiện đúng, trúng và hiệu quả phong trào TĐQT. Tất nhiên, để phong trào TĐQT phát triển lên tầm cao mới, thì tinh thần “trên, dưới đồng lòng” luôn là điều cần thiết và chỉ có như vậy, mới tránh được sự trì trệ, hình thức, thi đua mới thực chất và hiệu quả.

HÀ ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: