Tin cơ sở

CNQP&KT - Trong những năm qua, cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, Nhà máy Z111 (tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí chính xác 11) đã khai thác tốt tính lưỡng dụng của các dây chuyền, trang - thiết bị công nghệ để sản xuất hàng kinh tế phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng và tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Quân đội trong tình hình mới, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhất là nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2030; Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu đến năm 2030, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy đã xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển sản xuất kinh tế là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; đồng thời ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh sản xuất kinh tế. Trên cơ sở đó, Nhà máy đã kiện toàn tổ chức lực lượng, xây dựng cơ chế quản lý, điều hành chặt chẽ, năng động, thích ứng linh hoạt với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Nhà máy chú trọng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực, nhất là lực lượng kỹ thuật bằng các biện pháp, như: gửi cán bộ, kỹ thuật viên đi đào tạo, tập huấn tại các nhà trường, cơ sở kỹ thuật trong và ngoài Quân đội; mở các lớp huấn luyện, hướng dẫn về công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, bảo hộ, an toàn lao động, giúp công nhân khai thác có hiệu quả các dây chuyền công nghệ cao, cơ khí chính xác. Nhà máy cũng cử cán bộ đi tham quan, nghiên cứu học tập tại các nhà máy, doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, hiện đại trong và ngoài nước để tiếp thu và ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm mới, có hàm lượng “chất xám” cao. Từ năm 2012 đến nay, Nhà máy đã đào tạo tại chỗ hơn 800 lượt công nhân kỹ thuật các nghề đặc thù; bồi dưỡng nghiệp vụ các lĩnh vực kế toán, quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu cơ bản, giám sát công trình... cho 146 lượt người; tổ chức ôn luyện, thi nâng bậc thợ cho 780 lượt người; đào tạo nghiệp vụ giám đốc điều hành chuyên nghiệp cho 10 người. Qua đó, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nhân lực ở các vị trí công tác của Nhà máy.


Đại diện lãnh đạo Nhà máy Z111 và Công ty Cổ phần UIL Việt Nam (thuộc Tập đoàn Samsung), ký kết hợp đồng nguyên tắc cung ứng sản phẩm Simtray.     Ảnh: BẢO LÂM

Bên cạnh đó, thực hiện phương châm “kỹ thuật đi trước một bước”, Nhà máy đã chuẩn bị đầy đủ về tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ, định mức kiểm tra kỹ thuật... cho các sản phẩm mới, sản phẩm có độ phức tạp cao; bảo dưỡng máy móc theo đúng tiêu chuẩn quản lý chất lượng; đầu tư mua sắm thêm các thiết bị mới; khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập trong bảo đảm trang bị công nghệ, dụng cụ phục vụ sản xuất. Nhà máy đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, khai thác có hiệu quả các trang bị, dây chuyền công nghệ; tập trung bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến các dây chuyền công nghệ phù hợp với yêu cầu sản xuất sản phẩm. Hiện nay, Nhà máy đã làm chủ nhiều công nghệ khó, khai thác được trên 90% năng lực công nghệ của các dây chuyền sản xuất hiện đại trong lĩnh vực cơ khí chính xác. Từ năm 2008 đến nay, Nhà máy triển khai thành công 73 đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp; áp dụng 908 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, làm lợi cho Nhà máy trên 60 tỷ đồng. Cùng với đó, Nhà máy tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng môi trường lao động chính quy, an toàn, hiệu quả; nghiên cứu điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban bảo đảm tinh, gọn và hoạt động hiệu quả; tổ chức, kiện toàn lại một số phân xưởng, xí nghiệp bảo đảm hợp lý hóa sản xuất; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định về tài chính, lao động, tiền lương, vật tư; thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều độ sản xuất; duy trì nghiêm kỷ luật lao động; tổ chức khoán sản phẩm cho từng bộ phận và người lao động. Đồng thời, Nhà máy đẩy mạnh thực hiện phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” để khuyến khích, động viên người lao động hăng hái thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; quan tâm, chăm lo đời sống, sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên; tạo điều kiện để mỗi cá nhân đều có cơ hội học tập, thăng tiến; xây dựng môi trường làm việc an toàn, năng động. Thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, ngành nghề trong phát triển sản xuất kinh tế, Nhà máy tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống trong các lĩnh vực phụ tùng cơ khí cung cấp cho các ngành dầu khí, xi măng, giấy, công nghiệp thực phẩm, lắp ráp và sửa chữa ô tô; tích cực đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ký kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tháng 9/2022, Nhà máy Z111 đã ký kết hợp đồng nguyên tắc sản xuất các loại Simtray cung cấp cho với Công ty cổ phần UIL Việt Nam (thuộc Tập đoàn Samsung) và trở thành đơn vị đầu tiên của Quân đội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn này.

    (Nguồn: Phòng Chính trị, Nhà máy Z111)

Nhờ có chủ trương, giải pháp đúng, trúng, kịp thời đã giúp Nhà máy Z111 khai thác hiệu quá tính lưỡng dụng của các dây chuyền, trang - thiết bị công nghệ để sản xuất được nhiều mặt hàng quốc phòng và kinh tế phục vụ trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, Nhà máy khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất súng bộ binh sản xuất được hàng trăm chi tiết cơ khí chính xác xuất khẩu cho đối tác IWI của Israel với tổng giá trị 70 triệu USD. Mới đây nhất (tháng 9/2022), Nhà máy đã ký kết hợp đồng nguyên tắc sản xuất các loại Simtray cung cấp cho Công ty cổ phần UIL Việt Nam (thuộc Tập đoàn Samsung) và trở thành  đơn vị đầu tiên của Quân đội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn này. Ngoài ra, các dây chuyền khai thác, chế biến đá; dây chuyền sản xuất nhựa gia dụng và công nghiệp; dây chuyền may; dây chuyền sản xuất sản phẩm tiêu dùng đều phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của Nhà máy năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 2012-2021, doanh thu từ sản xuất kinh tế và xuất khẩu sản phẩm của Nhà máy chiếm bình quân 30%; tăng trưởng bình quân 38%/năm; lợi nhuận kinh tế chiếm 29%; xuất khẩu tăng bình quân 236%/năm.


Sản xuất các chi tiết cơ khí chính xác xuất khẩu ở Nhà máy  Z111.    Ảnh: BẢO MINH

Trong thời gian tới, để khai thác hiệu quả tính lưỡng dụng của các dây chuyền, trang - thiết bị công nghệ sản xuất hàng quốc phòng và kinh tế xuất khẩu, Nhà máy Z111 tiếp tục khai thác có hiệu quả các thiết bị đã được đầu tư và nghiên cứu đổi mới dây chuyền công nghệ; bố trí sản xuất khoa học, hợp lý và liên hoàn; nghiên cứu ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học - công nghệ, thực hiện “đi tắt đón đầu” trong một số lĩnh vực, công nghệ lưỡng dụng đặc thù, tạo chuyển biến và bước ngoặt về năng lực thiết kế, chế tạo các sản phẩm có tính đột phá; quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu phát triển. Cùng với đó, chú trọng xây dựng thương hiệu doanh nghiệp; tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm các đối tác chiến lược, có khả năng hợp tác lâu dài; đầu tư nghiên cứu, cải tiến sản phẩm theo hướng đa năng, hiện đại đáp ứng thị trường trong nước và nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2030, doanh thu kinh tế chiếm 30%-40% tổng doanh thu Nhà máy; doanh thu kinh tế tăng trưởng từ 8%/năm trở lên; xây dựng được nhóm sản phẩm kinh tế mũi nhọn có thương hiệu phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Phấn đấu đến năm 2030, doanh thu kinh tế chiếm 30%-40% và trở thành nhà máy tiên phong tham gia sâu rộng vào chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn lớn và các chương trình trọng điểm của quốc gia.

(Nguồn: Phòng Chính trị, Nhà máy Z111)

Với những kết quả đã đạt được, Nhà máy Z111 vững tin trên chặng đường mới, phấn đấu trở thành nhà máy tiên phong trong thực hiện chủ trương “lưỡng dụng hóa”, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn lớn và các chương trình trọng điểm của quốc gia.

Trung tá ĐẶNG DUY THÁI

Phó giám đốc Nhà máy Z111

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: