Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 30/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Hội nghị mở rộng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI, về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Tổ công tác của Thường vụ Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP; lãnh đạo, chỉ huy, bí thư cấp ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục...


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI, trong Đảng bộ Tổng cục CNQP do Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục trình bày nêu rõ: 10 năm qua, Đảng bộ Tổng cục CNQP đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI, về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt công tác CNQP, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Tổng cục thường xuyên được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; hiệu lực của người chỉ huy và vai trò của chính ủy, chính trị viên tiếp tục được khẳng định. Đặc biệt, Tổng cục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển CNQP; đã hoàn thành xây dựng các đề án, quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành; trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho xây dựng và phát triển CNQP. Tổng cục đã sản xuất được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược trang bị cho sư đoàn bộ binh đủ quân và một số vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại cho các quân, binh chủng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng với chất lượng sản phẩm đạt độ tin cậy, ổn định cao, tạo niềm tin cho bộ đội. Ngoài ra, Tổng cục đã đẩy mạnh sản xuất kinh tế, nhất là sản xuất xuất khẩu; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao; việc làm, thu nhập của cán bộ, công nhân viên được nâng lên. Công tác hợp tác quốc tế về CNQP được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực, mở ra các cơ hội khẳng hợp tác để phát triển CNQP.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng cục CNQP xác định mục tiêu tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt công tác CNQP. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện; phát triển CNQP theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần từng bước hiện đại hóa Quân đội, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng ủy Tổng cục CNQP cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu chiến lược đề ra.

Tại hội nghị, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP phát biểu làm rõ các nội dung, nhiệm vụ đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI, của Tổng cục, đồng thời định hướng các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới; các đại biểu tham luận và đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, nêu rõ Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình hình mới. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển CNQP, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

                                               Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH - TUẤN MINH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: