Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 26/10, Cụm thi đua khối cơ quan Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị, do Đại tá Tống Xuân Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục trình bày, nêu rõ: Năm 2022, Cụm thi đua khối cơ quan Tổng cục (gồm Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Quản lý công nghệ, Cục Hậu cần, Phòng Tài chính, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục, Thanh tra Tổng cục, Phòng Điều tra hình sự, Tạp chí CNQP và Kinh tế, Ban Quản lý Dự án I) đã triển khai toàn diện, có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) và công tác thi đua khen thưởng (TĐKT). Quá trình thực hiện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan; hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu năm 2022. Trong đó, Bộ Tham mưu triển khai thực hiện các mặt công tác bài bản, có nền nếp, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Cục Chính trị thực hiện tốt chức năng tham mưu và hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị toàn diện, có hiệu quả. Cục Quản lý công nghệ đã tham mưu với Tổng cục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công nghệ sản xuất quốc phòng. Cục Hậu cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác hậu cần. Phòng Tài chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng, phát triển CNQP. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Tổng cục bám sát yêu cầu nhiệm vụ tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Thanh tra Tổng cục tiến hành 4 cuộc thanh tra, 2 cuộc kiểm tra và thực hiện tốt các mặt công tác khác. Phòng Điều tra hình sự triển khai tốt nhiệm vụ về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm kỷ luật, pháp luật trong Tổng cục. Tạp chí CNQP và Kinh tế hoàn thành xuất bản 100% số tạp chí thường kỳ, 1 số đặc biệt; đồng thời, tích cực tuyên truyền trên Tạp chí điện tử và sản xuất các bản tin Media. Ban Quản lý Dự án I tiếp tục phối hợp với cơ quan cấp trên chỉ đạo các đơn vị thực hiện Dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng.


Quang cảnh Hội nghị.

Đối với công tác TĐKT, các cơ quan đã triển khai nghiêm túc và gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua; việc xét khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, hướng về các tập thể và cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các cơ quan Tổng cục xác định tổ chức thực hiện tốt phong trào TĐQT, đẩy mạnh thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất được giao.


Thủ trưởng Tổng cục CNQP chứng kiến bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 giữa Cục Chính trị và Bộ Tham mưu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng khẳng định: Các cơ quan Tổng cục CNQP đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ đạt và vượt so với năm 2021. Đồng chí Phó Chính ủy Tổng cục CNQP cũng chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục phát huy vai trò, kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bên cạnh đó, các cơ quan cần tăng cường trao đổi, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ và làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: