Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 25/10, tại Nhà máy Z199, Cụm thi đua các đơn vị “Điện - Điện tử - Hóa chất” đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, chủ trì hội nghị.

      Theo báo cáo trung tâm tại hội nghị, năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua “Điện - Điện tử - Hóa chất” (gồm các nhà máy: Z143, Z175, Z176, Z181, Z199) đã triển khai toàn diện nội dung công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), sát nhiệm vụ của đơn vị và gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua các cấp, đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể: 9 tháng đầu năm, Nhà máy Z143 thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng đạt 91,4% kế hoạch năm; sản xuất kinh tế đạt 81,5% kế hoạch năm. Nhà máy Z175 đạt 105% doanh thu sản xuất quốc phòng; sản xuất kinh tế đạt 72,8%. Nhà máy Z176 đạt 62% doanh thu sản xuất quốc phòng; 90,5% doanh thu kinh tế xuất khẩu. Nhà máy Z181 đạt 100% doanh thu quốc phòng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao. Ngoài ra, các đơn vị cũng hoàn thành toàn diện các mặt công tác khác, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.


Quang cảnh hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào TĐQT; tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, việc khó; làm tốt công tác TĐKT, kịp thời khắc phục những hạn chế trong khen thưởng như “bệnh thành tích”, khen chưa đúng đối tượng, tiêu chuẩn...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã phát biểu làm rõ kết quả thực hiện phong trào TĐQT và công tác TĐKT của đơn vị mình. Đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục CNQP cũng nhận xét, đánh giá trên từng mặt công tác của đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải nhấn mạnh: Đây là Cụm thi đua có nhiều điển hình trong đổi mới về mọi mặt, nhất là trong công tác phát triển sản phẩm mới, xúc tiến thương mại, quản trị doanh nghiệp và chủ động xây dựng các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục yêu cầu, các đơn vị  cần phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, tập trung đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào TĐQT và công tác TĐKT, đảm bảo công bằng, dân chủ và thực chất.


Thủ trưởng Tổng cục CNQP và đại diện lãnh đạo các cơ quan Tổng cục chứng kiến bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 giữa Nhà máy Z199 và Nhà máy Z143.

                                                             Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: