Tin hoạt động

CNQP&KT - Đó là kết quả nổi bật được ghi nhận tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 của Cụm thi đua các đơn vị sản xuất, sửa chữa súng và cơ khí, được tổ chức tại Nhà máy Z183 vào sáng 20/10.

Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, chủ trì.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua (gồm Nhà máy Z111, Z117, Z125, Z127, Z129, Z183) đã triển khai toàn diện các nội dung công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT). Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào TĐQT hướng trọng tâm vào hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Trong đó, triển khai nhiệm vụ sản xuất quốc phòng với chất lượng sản phẩm ổn định và ngày càng nâng cao, đ

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: