BĐKT và Chuyển đổi số

CNQP&KT - Ngày 7/10, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng mạng truyền số liệu quân sự, triển khai các phần mềm và giải pháp an toàn thông tin.

Các học viên tham gia tập huấn, là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) của các đơn vị, đã được cán bộ Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) và Cục Quản lý công nghệ (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP) giới thiệu các chuyên đề: Tổng quan về mạng truyền số liệu quân sự và vai trò, nhiệm vụ của lực lượng CNTT trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; các phần mềm dùng chung của Bộ Quốc phòng và Tổng cục (hệ thông tin chỉ đạo điều hành, thư điện tử, tìm kiếm, cổng thông tin điện tử…); triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin (FMC, MiAV, USB an toàn…).


Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá, TS. Nguyễn Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công nghệ, nhấn mạnh: Những năm qua, Cục Quản lý công nghệ đã đề xuất và triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ huy, tham mưu và quản lý, điều hành sản xuất của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng” nhằm xây dựng mạng máy tính diện rộng trên phạm vi toàn Tổng cục trên nền tảng công nghệ mới; từng bước xây dựng hệ thống CNTT hiện đại, cho phép thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin trong hệ thống chỉ huy, tham mưu và quản lý, điều hành sản xuất của Tổng cục đảm bảo an toàn thông tin, nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Đồng chí Phó Cục trưởng cũng nêu rõ, mục đích tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức cơ bản trong quá trình khai thác mạng truyền số liệu quân sự và những kỹ năng khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung của Bộ Quốc phòng, phần mềm nội bộ của Tổng cục; đồng thời, hướng dẫn triển khai các giải pháp giám sát và xử lý các loại mã độc tấn công có chủ đích và nâng cao năng lực phát hiện, ngăn chặn, chủ động ứng phó với các cuộc tấn công mạng. Học viên tham dự tập huấn cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm bắt các nội dung được tập huấn để tham mưu với thủ trưởng các cấp đẩy mạnh khai thác sử dụng mạng truyền số liệu quân sự, các giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn thông tin, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số trong Tổng cục CNQP.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: