Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 22/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo".

Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.


Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, báo cáo quá trình xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08; các đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương phát biểu tham luận đề cập nhiều vấn đề quan trọng, với tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng (CNQP).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quán triệt, làm rõ những vấn đề chính trị, lý luận, thực tiễn và chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp phát triển CNQP theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại trên 3 yếu tố then chốt là: Tiềm lực khoa học - công nghệ, nhân lực và xây dựng thể chế, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 08 đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 08 thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự kỳ vọng và tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành CNQP, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Quân đội đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, việc thực hiện Nghị quyết số 08 cũng góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.


Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của nghị quyết; nắm vững  quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức lại các cơ sở CNQP nòng cốt, tiến tới thành lập tổ hợp CNQP bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại; xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nguồn lực tài chính, khoa học - công nghệ cho phát triển CNQP. Coi trọng kết hợp xây dựng, phát triển CNQP trong chiến lược xây dựng, phát triển công nghiệp quốc gia. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương về phát triển CNQP. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hình thức hợp tác, chuyển giao công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ. Đồng thời, có kế hoạch, lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.


Các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng thời khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển, ngành Quân giới - CNQP Việt Nam luôn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước. Các quan điểm chỉ đạo về xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam đã trở thành những nguyên tắc cơ bản, lâu dài, được kế thừa, khẳng định và phát triển trong các nghị quyết về CNQP. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 08, nhất là những vấn đề mới, cốt lõi, để thấy rõ Nghị quyết số 08 là nội dung rất cơ bản, quan trọng liên quan mật thiết đến xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các ban đảng Trung ương, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý một cách đồng bộ, thống nhất để việc thực hiện Nghị quyết số 08 được toàn diện, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đề ra.

                                                                                                                Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

 

 

 

 

                                                        

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: