Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng ngày 11/8, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Học viện Phòng không - Không quân đồng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) và Thiếu tướng Bùi Đức Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) đồng chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự toạ đàm có đại diện một số cơ quan chức năng thuộc Tổng cục CNQP; các phòng, ban, khoa đào tạo của Học viện PK-KQ và các chuyên gia.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Chủ nhiệm đề tài khẳng định: Việc “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới là vấn đề rất quan trọng và cấn thiết. Do đó, cần phải được triển khai nghiên cứu, luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, qua đó đề ra được giải pháp để vận dụng tư tưởng của Người trong xây dựng và phát triển nền CNQP hiện nay.

Báo cáo trung tâm tại tọa đàm do Đại tá Đỗ Ngọc Thành, Chủ nhiệm Chính trị Học viện PK - KQ trình bày, nêu rõ: Đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài là một trong những khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ. Người cho rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đảng phải nuôi dạy cán bộ như là người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu; phải trọng nhân tài, trọng cán bộ và phải biết quý tài mà dùng người; việc dùng nhân tài phải hợp lý, đúng năng lực và sở trường của họ, đúng người đúng việc “tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì ta đặt ngay vào việc ấy”; dùng đúng tài năng thì thành công, dùng sai tài năng thì hỏng việc và có khi còn có hại cho Đảng. Kế thừa và phát huy tư tưởng của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn có những chủ trương, chính sách thu hút, trọng dụng người tài để xây dựng đất nước nói chung, Quân đội và ngành CNQP nói riêng.


 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, phát biểu tại buổi tọa đàm.
 

Tại buổi tọa đàm, các tham luận đã tập trung phân tích, luận giải sâu sắc và làm sáng tỏ một số nội dung như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về coi trọng nhân tài gắn với việc đào tạo, sử dụng cán bộ; giải pháp nâng cao chất lượng trọng dụng nhân tài; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh cán bộ tài tăng; một số vấn đề trong xây dựng đội ngũ cán bộ; vai trò của nhân tài đối với sự nghiệp cách mạng; vận dụng quan điểm nhân tài và trọng dụng nhân tài của Hồ Chí Minh; kết quả xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước….

Phát biểu kết luận tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, Chủ nhiệm đề tài khẳng định: Thực tiễn lịch sử đã cho thấy, nhờ xây dựng được đội ngũ cán bộ có đức, có tài dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi và thành tựu hết sức vẻ vang. Các tham luận tại tọa đàm đã cung cấp những số liệu, thông tin, quan điểm, góc nhìn cả về lý luận và thực tiễn, sát với những vấn đề nghiên cứu của đề tài. Đồng thời, đề xuất những kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng nhân tài; hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước và Quân đội.

 

                                        Tin, ảnh: TUẤN MINH

 

 

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: