Tin cơ sở

CNQP&KT - Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã đạt những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển ngành Công nghiệp quốc phòng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có 37 cơ sở Đoàn, trong đó, 50% cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đạt trình độ đại học và trên đại học; 70% làm việc trực tiếp trên các dây chuyền sản xuất, đảm nhận công việc ở những khâu khó khăn, nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Nhiều cán bộ, ĐVTN thực hiện nhiệm vụ có yêu cầu khoa học kỹ thuật cao, trực tiếp tham gia các đề tài, dự án quan trọng về xây dựng và phát triển CNQP; một số người giữ chức vụ quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Do vậy, đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Tuổi trẻ Tổng cục CNQP từng bước trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng xung kích, nòng cốt, góp phần xây dựng và phát triển ngành CNQP đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với việc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm xác định mục tiêu, lý tưởng, trách nhiệm cho ĐVTN, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, các đơn vị đã quan tâm tạo điều kiện, hướng dẫn tổ chức Đoàn cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng vào nhiệm vụ chính trị, như: phong trào “Sáng tạo trẻ”; “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển CNQP trong giai đoạn mới”, “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học”, “Thanh niên tham gia quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng”… Các phong trào đã khuyến khích, động viên ĐVTN hăng hái, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đảm nhận những việc khó, việc mới, tích cực tham gia các đề tài, dự án, công trình thanh niên; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN thể hiện, phát huy tốt khả năng của mình. Quá trình triển khai, đã có nhiều mô hình hay, tạo điểm nhấn để nâng cao chất lượng phong trào; phát huy sức trẻ, trí tuệ của cán bộ, ĐVTN trong nghiên cứu khoa học, tham gia sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm quốc phòng. Hoạt động phong trào “Sáng tạo trẻ” trở thành điểm sáng, là sân chơi trí tuệ thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia. Tổng cục CNQP là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu toàn quân về số lượng và chất lượng các công trình, sáng kiến tham gia và đoạt giải cao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. 5 năm qua (2017-2022), cán bộ, ĐVTN trong Tổng cục đã tham gia và đảm nhận 7.652 công trình, đề tài, sáng kiến, làm lợi gần 50 tỷ đồng; có 105 công trình, sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội (trong đó có 8 giải Nhất, 26 giải Nhì, 30 giải Ba và 41 giải Khuyến khích); 3 công trình thanh niên được bình chọn Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc; 4 công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC). Tuổi trẻ Tổng cục CNQP được Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên nghiên cứu khoa học - công nghệ 20 năm (2000-2020). Thông qua hoạt động “Sáng tạo trẻ”, đã có 58 cán bộ, ĐVTN được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục CNQP quyết định thăng quân hàm, nâng lương, nâng bậc trước niên hạn; 4 đồng chí được bình chọn là “Gương mặt trẻ tiểu biểu” toàn quân…


Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trao thưởng tặng cán bộ, đoàn viên, thanh niên đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XXII (tháng 5/2022).  Ảnh: HẢI ĐĂNG

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN được nâng lên. Số đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng tăng về số lượng và chất lượng, góp phần củng cố vai trò nòng cốt của Đoàn trong tập hợp, huy động thanh niên tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn trong Tổng cục đã đẩy mạnh giao lưu, kết nghĩa với các tổ chức Đoàn địa phương nơi đóng quân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hằng năm, các cơ sở Đoàn duy trì tốt việc nhận và bàn giao học sinh giữa nhà trường và đơn vị; qua đó, nắm bắt được tình hình thiếu niên, nhi đồng để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy nội dung, chương trình hoạt động hè phù hợp…

5 năm qua, cán bộ, ĐVTN trong Tổng cục CNQP đã có 105 công trình, sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội (trong đó có 8 giải Nhất, 26 giải Nhì); 3 công trình thanh niên được bình chọn Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc; 4 công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)…

     (Nguồn: Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị)

Những năm tới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, tuổi trẻ Tổng cục CNQP cần tiếp tục rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP; xung kích, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học góp phần tạo bước đột phá nâng cao năng lực sản xuất, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại và hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Tổng cục CNQP cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nghị quyết của cấp ủy các cấp, trọng tâm là Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025... Không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó, trau dồi đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, rèn luyện sức khỏe và năng lực chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Cán bộ, kỹ sư trẻ của Viện Vũ khí (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí mới.    Ảnh: TUẤN MINH

Hai là, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tăng cường nhận thức, quan tâm, tạo điều kiện đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân đội và Tổng cục về công tác thanh niên; xây dựng nghị quyết chuyên đề, quy chế lãnh đạo, chỉ đạo một cách sâu sát, toàn diện.

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động trong tuổi trẻ Tổng cục, nhất là phong trào “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển CNQP trong giai đoạn mới”. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường của cán bộ, ĐVTN trong lao động, sản xuất; năng lực, trí tuệ trong nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có hàm lượng công nghệ và tính ứng dụng cao, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Làm tốt công tác sơ - tổng kết, kịp thời tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích tốt trong các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Bốn là, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn tâm huyết, tinh thông nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tổ chức Đoàn, có khả năng tập hợp, khơi dậy, bồi dưỡng, phát huy sức sáng tạo của ĐVTN. Cùng với đó, tích cực tham mưu kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, tạo phong trào sôi nổi trong ĐVTN. Chú trọng bồi dưỡng phát triển đoàn viên ưu tú giới thiệu vào Đảng; quan tâm công tác quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, gắn đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng nhằm tạo động lực để cán bộ trẻ phát huy tốt năng lực, trí tuệ và sức cống hiến.

Năm là, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp, kết nghĩa với tổ chức Đoàn ở địa phương, tích cực xây dựng cơ sở chính trị địa bàn nơi đóng quân. Đổi mới nội dung, hình thức; mở rộng quy mô phối hợp với tổ chức Đoàn ở địa phương, đơn vị kết nghĩa, huy động đông đảo lực lượng ĐVTN trong và ngoài đơn vị tham gia. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, hướng các em vào những hoạt động vui tươi lành mạnh, phấn đấu trở thành “con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho các em về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng, Đoàn và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội.

Với mục tiêu và giải pháp cụ thể, tin tưởng rằng, trong giai đoạn tới, tuổi trẻ Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Quân giới - CNQP Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, xứng đáng là lực lượng xung kích, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành CNQP.

Thiếu tướng NGUYỄN VIỆT HÙNG

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: