Tin cơ sở

CNQP&KT - Thời gian qua, Nhà máy Z127 (tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên 27) đã tích cực triển khai nhiều nội dung để thực hiện Chương trình Kaizen-5S.

Cụ thể, Nhà máy Z127 đã phối hợp với Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (thuộc Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội) trang bị kiến thức cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của Nhà máy về thực hiện Chương trình Kaizen-5S; kiện toàn Ban chỉ đạo 5S; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung về công tác Kaizen-5S. Đặc biệt, Nhà máy chủ động phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), thuộc Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) triển khai chương trình tư vấn hỗ trợ cải tiến năng suất, chất lượng năm 2021 theo Đề án “Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh khu vực phía Bắc”. Quá trình triển khai Đề án, Nhà máy đã cùng các chuyên gia của IDC khảo sát môi trường, điều kiện làm việc để thống nhất phương án cải tiến. Theo đánh giá của các chuyên gia IDC, các nội dung của Đề án thực hiện tại Nhà máy đạt các tiêu chí đề ra về năng lực sản xuất, năng suất, chất lượng, chi phí, lưu thông sản xuất, giao hàng, môi trường. Sau khi Đề án được triển khai, người lao động của Nhà máy đã có những thay đổi trong nhận thức về lợi ích của 5S; mặt bằng nhà xưởng được sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý; môi trường, điều kiện làm việc, năng suất của người lao động được cải thiện; kiểm soát tốt các nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất và các chi phí. Thành công trong việc triển khai Đề án giúp Nhà máy có nhiều thay đổi trong triển khai Chương trình Kaizen-5S; nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.


Chuyên gia IDC trao đổi các nội dung 5S tại một phân xưởng của Nhà máy Z127.

Tin, ảnh: TRÂM ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: