Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 28/7, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội và Nghị quyết số 513-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính Quân đội trong Đảng bộ Tổng cục.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Tổng cục; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết 623 về công tác hậu cần Quân đội, do Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, trình bày tại hội nghị nêu rõ: Giai đoạn 2013-2022, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết 623. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai thực hiện công tác hậu cần với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực đảm bảo tốt đời sống; chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, nhân viên, người lao động; bảo đảm kịp thời xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ. Cơ sở hạ tầng doanh trại, nhà điều hành, nhà làm việc, nhà ở tập thể, nhà trẻ, bệnh xá… được tăng cường đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả; cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy nội lực, công tác hậu cần của Tổng cục CNQP tập trung khai thác các nguồn lực, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất, xây dựng cơ quan hậu cần, ngành hậu cần Tổng cục vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, trao Bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 623.

Đối với thực hiện Nghị quyết 513 về công tác tài chính Quân đội, Đại tá Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục và cấp ủy các cấp, trong 10 năm qua, công tác tài chính hoạt động đúng đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý kinh tế tài chính. Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách cho cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng cục. Tổng cục đã thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực tài chính bảo đảm cho yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên; quản lý, dự toán ngân sách nhất quán, linh hoạt, sâu sát, quyết liệt, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tổng cục bảo đảm tài chính cho thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính phù hợp với cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước và đặc điểm tổ chức, hoạt động của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tài chính tại các đơn vị và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Về phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng cục CNQP xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của người chỉ huy đối với công tác tài chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; quản lý tài chính và sử dụng các nguồn ngân sách đúng nội dung, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm sản xuất quốc phòng - kinh tế của ngành CNQP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu cần và tài chính trong giai đoạn tiếp theo.


Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, trao Bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 513.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, khẳng định: Việc triển khai thực hiện 2 nghị quyết về công tác hậu cần và tài chính Quân đội trong Tổng cục CNQP đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng chí Chính ủy Tổng cục cũng đề ra yêu cầu đối với công tác hậu cần là phải thực hiện đầy đủ các nội dung của ngành; đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ. Còn với công tác tài chính, cần triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Nhân dịp này, Tổng cục CNQP đã đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 623; 5 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 513. Tại hội nghị, Tổng cục CNQP đã trao Bằng khen tặng 11 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 623; 8 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 513.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: