Tin hoạt động

CNQP&KT - Đó là chỉ đạo của Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong Hội nghị sơ kết công tác đầu tư giai đoạn 2016-2021 của Tổng cục diễn ra chiều ngày 27/7, tại Hà Nội.

Hội nghị do Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) chủ trì. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục; đại diện Thủ trưởng Vụ Pháp chế, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng), Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần); lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục CNQP.


Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2016-2021, công tác đầu tư của Tổng cục CNQP được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm chỉ đạo, qua đó có nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển CNQP được phê duyệt, triển khai thực hiện với hàng trăm dự án, trong đó đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 93 dự án. Quá trình thực hiện các dự án đảm bảo đúng theo các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Thông qua công tác đầu tư, các đơn vị trong Tổng cục đã từng bước đổi mới về công nghệ, dây chuyền thiết bị, trong đó có nhiều công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới; tiếp tục xây dựng, cải tạo nhiều nhà xưởng, kho tàng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật... qua đó cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực thiết kế, chế thử, sản xuất, bảo đảm an toàn, đưa nhiều sản phẩm của CNQP vào trang bị phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Trong giai đoạn 2022-2025, công tác đầu tư của Tổng cục CNQP tập trung vào xây dựng cơ chế chính sách cho đầu tư phát triển CNQP; xây dựng các chương trình, đề án, chủ trương đầu tư; chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, quyết toán và đưa vào khai thác sử dụng đối với các dự án đã được phê duyệt. Đồng thời, kiện toàn các ban quản lý dự án, ban chỉ đạo về công tác đầu tư; xây dựng chính sách thu hút, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Hồ Quang Tuấn biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác đầu tư của Tổng cục CNQP trong giai đoạn 2016- 2021. Về giải pháp thực hiện công tác đầu tư giai đoạn 2022-2025, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục CNQP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò của công tác đầu tư trong xây dựng và phát triển CNQP, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về công tác đầu tư. Chủ động chuẩn bị nội dung, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư phát triển cho CNQP làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Triển khai thực chất, có hiệu quả công tác xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn; khắc phục tình trạng triển khai các dự án đầu tư không theo kế hoạch đã xây dựng. Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là các dự án chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, các dự án có yếu tố đặc thù, phức tạp. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về lựa chọn nhà thầu. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì nghiêm nền nếp chế độ, các quy định về quản lý đầu tư. Bên cạnh đó, các đơn vị căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, có chính sách thu hút, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác quản lý, thực hiện các dự án.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng trong chiều ngày 27/7, ngay sau Hội nghị sơ kết công tác đầu tư giai đoạn 2016- 2021, Tổng cục CNQP đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mọi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động trong Tổng cục.

                                               Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH - TUẤN MINH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: