Tin hoạt động

CNQP&KT- Sáng 8/6, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30/12/2012 của Quân ủy Trung ương “về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 791 Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng. Về phía Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục, chủ trì Hội nghị; Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục; các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục; thủ trưởng các cơ quan Tổng cục; bí thư đảng ủy, chỉ huy trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 791- NQ/QUTW ngày 30/12/2012 của Quân ủy Trung ương “về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” (gọi tắt là Ngh quyết 791) của Đảng ủy Tổng cục CNQP do Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục trình bày tại hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 791, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động trong Tổng cục về công tác khoa học, công nghệ (KHCN) và môi trường đã có chuyển biến tích cực. Tổng cục đã đề xuất và chủ trì thực hiện nhiều chương trình, đề án KHCN cấp Quốc gia và cấp Bộ Quốc phòng bảo đảm tiến độ và đạt hiệu quả thiết thực; thực hiện hàng trăm đề tài, nhiệm vụ KHCN từ cấp cơ sở đến cấp Tổng cục. Trên 80% đề tài, nhiệm vụ KHCN sau khi đánh giá nghiệm thu đã được ứng dụng vào sản xuất và sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) góp phần bảo đảm trang bị cho Quân đội. Nổi bật là đã nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất một số nhóm VKTBKT mà Bộ Quốc phòng đang có nhu cầu cấp bách. Bước đầu nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công một số VKTBKT thế hệ mới, xe quân sự... Công tác xây dựng tiềm lực KHCN, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường được lãnh đạo triển khai chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản KHCN và cán bộ kỹ thuật trực tiếp nghiên cứu KHCN đã tăng cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng cục CNQP tiếp tục quán triệt các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo công tác KHCN và môi trường đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 791, tạo sự chuyển biến quan trọng về công tác KHCN và môi trường.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, trao Bằng khen của Tổng cục tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 791.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 791 trong Tổng cục CNQP. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Tổng cục CNQP cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác KHCN và môi trường; trên cơ sở đó chủ động đề xuất các đề án, chương trình, dự án, nhiệm vụ KHCN nghiên cứu phát triển vũ khí công nghệ mới phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước. Triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng tiến độ các đề tài nghiên cứu KHCN; tiếp tục áp dụng phương thức rút ngắn thời gian từ nghiên cứu thiết kế đến sản xuất các loại VKTBKT. Bên cạnh đó, Tổng cục CNQP cần tập trung xây dựng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu KHCN; có cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN, bảo đảm an toàn trong sản xuất bảo vệ môi trường.

Các đại biểu xem một số sản phẩm quốc phòng do Tổng cục CNQP nghiên cứu, chế tạo trưng bày tại hội nghị.

                                                      Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH, HẢI ĐĂNG

 

 

 

 

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: