Tin hoạt động

(Kèm theo Kế hoạch số 4183/KH-CT ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Cục Chính trị)

1. Quy định chung

- Ảnh tham gia dự thi được gọi là tác phẩm dự thi, tác phẩm dự thi là ảnh đơn.

- Tác giả có tác phẩm tham gia dự thi phải chấp hành nghiêm Thể lệ quy định. Tác phẩm dự thi thuộc bản quyền của cá nhân tác giả.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký không thuộc diện tham gia dự thi.

2. Quy cách ảnh dự thi

- Ảnh chụp trực tiếp các hoạt động, cảnh rộng, màu sắc sáng, nét, bố cục chặt chẽ, có tính nghệ thuật và mang thông điệp, ngôn ngữ ảnh hoặc thể hiện rõ chủ đề phản ánh. Kích thước ảnh: 20cm x 30cm (tương đương cỡ CP6 của ảnh); không tác động nhiều bằng Photoshop; không bo viền khung, đóng khung, ép plastic hoặc ép lụa, ép thêm vật liệu khác lên ảnh...

- Tên tác phẩm dự thi ngắn gọn, rõ ý, sát với nội dung phản ánh và ghi rõ tên tác giả (VD: Nhà máy vào xuân. Ảnh Duy Mạnh). Không đánh chữ tên tác phẩm lên ảnh mà in  riêng vào tem giấy màu trắng dán dưới chân ảnh, chiều cao của tem 01cm, chiều dài phù hợp với nội dung chú thích và chiều dài chân ảnh khổ ngang hoặc dọc, cỡ chữ phù hợp.

- Chú thích ảnh gửi kèm theo Công văn dự thi bảo đảm chính xác, phản ánh trung thực hình ảnh hoạt động trong ảnh (VD tên tác phẩm là: “ Tăng ca mùa thu”, chú thích ảnh là; “Công nhân phân xưởng A2, Xí nghiệp II, Nhà máy Z121 tăng ca sản xuất sản phẩm quốc phòng trên dây chuyền nồi nén thuốc nổ”; Thông tin tác giả phải đầy đủ: Họ và tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác).

- Mỗi ảnh dự thi gửi kèm bản mềm lưu dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạnh JPG, dung lượng tối thiểu là 5Mb.

- Các chi tiết trong ảnh phải bảo đảm tính thẩm mỹ, sinh động và có sức sống, có hoạt động của con người; chấp hành đúng quy định về lễ tiết, tác phong, bảo hộ lao động; vệ sinh công nghiệp, hậu cảnh phía sau ảnh sạch sẽ; (nên có kịch bản, đạo diễn và bảo đảm nét đẹp tự nhiên).

- Số lượng tác phẩm: Mỗi tập thể đầu mối trực thuộc Tổng cục tham gia đảm bảo tối thiểu 20 tác phẩm (chỉ xét giải tập thể cho các đơn vị có 20 tác phẩm trở lên đáp ứng đúng tiêu chí cuộc thi).

- Thời gian sáng tác: Ảnh sáng tác trong 3 năm (2020-2022) (Nội dung ảnh không trùng lặp ảnh đã đoạt giải trong Cuộc thi ảnh “Đơn vị của tôi” năm 2021). 

3. Quy định sử dụng tác phẩm và trách nhiệm của tác giả

- Ban Tổ chức được phép sử dụng các file ảnh thi để phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá mà không phải trả nhuận ảnh, không trả lại ảnh dự thi sau khi kết thúc Cuộc thi.

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm. Tác phẩm đoạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của Pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật do những vi phạm mà mình gây ra./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: