Tin hoạt động

CNQP&KT - Đó là phát biểu chỉ đạo của Thiếu tướng, TS. Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 791-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Đảng ủy Cục Quản lý công nghệ.

Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Đại tá, TS. Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công nghệ, nhấn mạnh: 10 năm qua, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 791-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ (KHCN) và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Nghị quyết 791). Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân viên của Cục về công tác KHCN và môi trường đã có chuyển biến tích cực. Đảng ủy Cục đã tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục CNQP xây dựng và thực hiện 4 Chương trình, Đề án KHCN cấp Quốc gia và Bộ Quốc phòng, cơ bản bảo đảm tiến độ và hiệu quả thiết thực; chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý các đơn vị trong Tổng cục triển khai thực hiện hàng trăm đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu KHCN các cấp; trong đó, hơn 80% đề tài, nhiệm vụ KHCN đã được ứng dụng vào sản xuất và sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), góp phần bảo đảm trang bị cho các đơn vị trong toàn quân và đáp ứng một số loại vật tư kỹ thuật cho sản xuất quốc phòng.

Thời gian tới, Đảng ủy Cục Quản lý công nghệ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết 791, trọng tâm là quản lý chặt chẽ các chương trình, đề án, dự án KHCN và đề tài các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tại đơn vị…


Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Cục Quản lý công nghệ đã đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 791. Đồng thời, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp cũng yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Cục cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai bắn thử nghiệm, nghiệm thu một số đề tài, nhiệm vụ, dự án trọng điểm và tham mưu đề xuất mở mới một số đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu VKTBKT mới, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, nghiên cứu chế tạo VKTBKT mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu trong lưu trữ, số hóa các đề tài, nhiệm vụ KHCN. Cùng với đó, cán bộ, nhân viên Cục Quản lý công nghệ cần tích cực triển khai nhiệm vụ theo phương châm: chi tiết, chặt chẽ, quyết liệt, ngắn gọn và hiệu quả.

Tin, ảnh: ANH KHÔI 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: