Tin cơ sở

CNQP&KT - Nhà máy Z179 (thuộc Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng - GAET), có nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí chính xác và các loại vật tư kỹ thuật đảm bảo cho quốc phòng. Đồng thời, Nhà máy chủ động tham gia sản xuất các sản phẩm kinh tế phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhà máy Z179 (tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Z179) được thành lập năm 1971. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Nhà máy Z179 đã từng bước nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất các loại phụ tùng xe ô tô phục vụ quốc phòng và tham gia sản xuất hàng kinh tế phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật... Nhà máy đã từng bước được đầu tư đổi mới dây chuyền, máy móc, trang - thiết bị tương đối hiện đại, đồng bộ; được tham gia vào nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe quân sự; sản xuất vật tư kỹ thuật, như: bánh răng, hộp số, cơ cấu truyền động, chi tiết cơ khí... xe quân sự, thay thế cho nhập khẩu. Bên cạnh đó, Nhà máy tận dụng nguồn nhân lực, công nghệ và trang - thiết bị hiện có để sản xuất sản phẩm kinh tế, như: bánh răng, hộp số, chi tiết cơ khí chính xác... cung cấp cho ngành khai thác than, chế biến khoáng sản, xi măng, cán thép, nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản. Nhà máy cũng phối hợp với Hiệp hội Cơ khí Việt Nam (VAMA) và các nhà lắp ráp ô tô trong nước, sản xuất 12 chi tiết cụm cầu các loại xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn. Đồng thời, sản xuất máy cưa sắt, hộp số tời lắp trên tàu biển, xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Singapore với giá trị lớn, chiếm xấp xỉ 40% tổng doanh thu. Hiện nay, mỗi năm Nhà máy xuất khẩu gần 2.000 máy cưa sắt kích cỡ từ 105mm đến 300mm cho Công ty Pilous (Cộng hòa Séc).  

Hiệu quả từ sản xuất, kinh doanh đã mang lại tỷ trọng doanh thu năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; đồng thời tạo nguồn lực để Nhà máy tái đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đặc biệt, trong năm 2021, trước những khó khăn của ngành cơ khí trong nước, sự cạnh tranh gay gắt của dòng sản phẩm kinh tế cơ khí, tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan; dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng Nhà máy vẫn hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, bảo toàn và phát triển được vốn; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng.


Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục CNQP kiểm tra sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z179 sản xuất (tháng 11/2021).     
Ảnh: TRẦN MINH

Về cơ sở hạ tầng, Nhà máy Z179 đang triển khai xây dựng khu nhà điều hành, mở rộng mặt bằng sản xuất; đầu tư dây chuyền, thiết bị nhà xưởng; tập trung đổi mới công nghệ theo hướng tiên tiến, hiện đại để sản xuất các sản phẩm quốc phòng mới, có hàm lượng kỹ thuật cao, từng bước thay thế hàng nhập ngoại.           

Nhà máy Z179 hiện đang tham gia nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe quân sự; sản xuất vật tư kỹ thuật, như: bánh răng, hộp số, cơ cấu truyền động, chi tiết cơ khí... xe quân sự, thay thế cho nhập khẩu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các công nghệ mới đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức, phương thức sản xuất hiện nay. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy Z179 xác định cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín và thương hiệu. Trong đó, tập trung đột phá vào một số mặt công tác sau:

Một là, tiếp tục xây dựng tập thể Đảng bộ vững mạnh xuất sắc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo các sản phẩm quốc phòng phục vụ Quân đội và sản phẩm kinh tế cơ khí dân sinh.

Hai là, tập trung xây dựng, thu hút đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kỹ thuật đầu ngành; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bằng nhiều hình thức khác nhau, như: đào tạo ngắn hạn, dài hạn; tham quan, nghiên cứu, học tập tại các cơ sở có năng lực kỹ thuật, công nghệ mạnh trong và ngoài Quân đội; thành lập các nhóm nghiên cứu để phát triển công nghệ có tính riêng biệt, ứng dụng vào sản xuất các sản phẩm cơ khí có độ chính xác cao, không phụ thuộc vật tư, công nghệ từ nước ngoài.

Máy cưa sắt xuất khẩu, sản phẩm kinh tế chủ lực của Nhà máy Z179. Ảnh: TUẤN LÂM

Ba là, chú trọng công tác đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp chồng chéo, để hạn chế vốn vay, bảo đảm hiệu quả. Nghiên cứu tăng cường tính lưỡng dụng trong đầu tư để phát huy năng lực sản xuất quốc phòng và kinh tế. Tiếp tục áp dụng Chương trình KAIZEN - 5S, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng cơ chế phân phối kết quả sản xuất, kinh doanh đúng nguyên tắc giữa người lao động với doanh nghiệp. Tích cực nghiên cứu phát triển thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ hàng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Năm là, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm khai thác có hiệu quả các dây chuyền công nghệ, rút ngắn quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Nhà máy tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng môi trường lao động chính quy, an toàn, hiệu quả; tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại một số phân xưởng và lực lượng lao động theo hướng giảm quân số gián tiếp, tăng lao động trực tiếp, bảo đảm hợp lý, hiệu quả.

Sáu là, rà soát bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý một cách khoa học, chặt chẽ; thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sản xuất và điều hành doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; từng bước xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

Với sự quan tâm định hướng phát triển của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP, Tổng công ty GAET; sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, công nhân viên, Nhà máy Z179 đã từng bước vượt qua khó khăn và khẳng định năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo được nhiều loại sản phẩm cơ khí chính xác phục vụ Quân đội. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm kinh tế có thế mạnh, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Thượng tá NGUYỄN CAO CƯỜNG

Giám đốc Nhà máy Z179

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: