Tin hoạt động

CNQP&KT- Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 của Nhà máy Z115, diễn ra chiều 15/3.

Cùng dự có đại diện Thủ trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng, đại biểu một số cơ quan chức năng của Tổng cục CNQP.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo thông tin tại hội nghị, năm 2021, Nhà máy 115 đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, Nhà máy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng bảo đảm số lượng, chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, Nhà máy tích cực tiếp cận thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm kinh tế, góp phần đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2021, doanh thu sản xuất kinh tế của Nhà máy đạt 107% kế hoạch năm, thu nhập bình quân đạt hơn 15,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Nhà máy duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng, môi trường theo tiêu chuẩn ISO-9001:2015 và ISO 14001:2015. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chế thử sản phẩm. Nhà máy đã triển khai thực hiện 2 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng, 3 đề tài cấp Tổng cục; 21 đề tài, nhiệm vụ cấp nhà máy; có 854 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong năm 2022, Nhà máy xác định tập trung đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm quốc phòng được giao; triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao điều kiện làm việc của người lao động; phấn đấu doanh thu đạt gần 1.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt trên 15,5 triệu đồng/người/tháng.


Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng biểu dương những thành tích của Nhà máy đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Nhà máy cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo kỹ thuật, công nghệ cho sản xuất, nhất là duy trì thực hiện tốt chương trình Kaizen-5S; tập trung nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng mới phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Nhà máy cần triển khai thực hiện tốt công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội; tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; quan tâm chăm lo đời sống của người lao động.

     Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: