Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 24/2, tại Hà Nội, Phòng Cán bộ thuộc Cục Chính trị (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành công tác cán bộ Quân đội (28/2/1947-28/2/2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP); Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục; đại diện lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục và cán bộ ngành công tác cán bộ Tổng cục qua các thời kỳ.

Trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Đức Tuấn, Trưởng phòng Cán bộ, nêu rõ: Trong suốt chiều dài lịch sử 75 năm của ngành công tác cán bộ Quân đội, ngành công tác cán bộ của Tổng cục CNQP đã thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ theo tổ chức, biên chế của Quân đội và Tổng cục trong từng giai đoạn, tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai có hiệu quả các nội dung công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là thu hút nhân tài, tập hợp đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa, cải biên vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Cán bộ.

Theo dòng chảy lịch sử, đặc biệt là trong những năm gần đây, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Phòng Cán bộ đã bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đặc thù xây dựng, phát triển CNQP, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục và Thủ trưởng Cục Chính trị nhiều nội dung, biện pháp trong công tác cán bộ cũng như trong xây dựng nguồn lực cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển CNQP thời kỳ mới. Nổi bật là tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Tổng cục ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định quan trọng về công tác cán bộ, như: Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ trong Tổng cục CNQP; Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn bị và cán bộ đầu ngành về kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… Nhờ đó, đội ngũ cán bộ trong Tổng cục đã có bước chuyển biến tích cực, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ chuyên ngành đặc thù CNQP, đáp ứng được về số lượng, chất lượng ngày càng nâng lên; đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ các dây chuyền công nghệ mới trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Đối với tập thể Phòng Cán bộ và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cán bộ trong Tổng cục đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, được lãnh đạo các cấp tin tưởng, nhiều đồng chí được giao giữ những vị trí chủ chốt tại cơ quan, đơn vị. Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, tập thể Phòng Cán bộ liên tục được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục CNQP biểu dương, khen thưởng, là một trong những cơ quan nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Cục Chính trị và Tổng cục. Đặc biệt, để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng thưởng Bằng khen cho Phòng Cán bộ.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục nhấn mạnh, trải qua gần 77 năm xây dựng và phát triển, ngành Quân giới - Tổng cục CNQP đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và tiến hành công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn. Trong thời gian tới, ngành công tác cán bộ Tổng cục cần bám sát mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 08 ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo, xây dựng đội ngũ cán bộ và triển khai công tác cán bộ tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển CNQP giai đoạn mới. Đồng chí Chính ủy Tổng cục yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nắm chắc chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ, cụ thể hóa vào điều kiện cơ quan, đơn vị trong giải quyết số lượng và chất lượng cán bộ. Phòng Cán bộ phát huy vai trò tham mưu đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ trong toàn Tổng cục, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Cán bộ.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

          

             

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: