Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 21/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2022.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng.


Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng một số kết quả nổi bật trong năm 2021 và tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Tổng cục. Theo đó, trong năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song Tổng cục CNQP đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, góp phần cùng toàn quân hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là đã tham mưu chiến lược với Nhà nước và Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển CNQP; hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TW của Bộ Chính trị và tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.


Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, báo cáo tại buổi làm việc.

Tổng cục cũng đã tham mưu với Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; hoàn thành tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng; hoàn thiện Hồ sơ xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, Động viên công nghiệp trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật của nhiệm kỳ Quốc hội thứ XV. Cùng với đó, Tổng cục đã triển khai cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quân đội; tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 520-NQ/TW của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020 và đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế trong thời gian tới. Tổng cục cũng thực hiện nghiêm các quy định, quy tắc về công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trong năm 2022, Tổng cục CNQP xác định tập trung tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, Động viên công nghiệp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai xây dựng Luật. Bên cạnh đó, Tổng cục tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các bộ chỉ tiêu chất lượng vật tư đầu vào, bảo đảm cho sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng; đột phá nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp để tham gia vào các chương trình, dự án lớn của quốc gia...


Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Tổng cục trong năm 2021. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, cùng với chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng cục CNQP cần chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong điều chỉnh tổ chức lực lượng; chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ, trong đó quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, bảo đảm sản xuất, sữa chữa vũ khí, trang bị ngày càng hiện đại và sản xuất hàng lưỡng dụng góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Tổng cục CNQP sẽ thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới, đạt được những thành tựu quan trọng hơn nữa, góp phần xây dựng ngành CNQP vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ – TUẤN HUY

(Nguồn: Báo QĐND Online)

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: