Tin tổng hợp

CNQP&KT - Năm 2022, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”, Tổng cục vững mạnh toàn diện.

Năm 2021, trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhất là sự tác động của đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ và người lao động, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tổng cục đã tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng nhiều giải pháp hiệu quả trong xây dựng và phát triển CNQP, bảo đảm được một phần nhu cầu vũ khí trang bị phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng vũ trang. Một số kết quả nổi bật là:

Thứ nhất, đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực CNQP. Hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP giai đoạn 2011-2021, được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo; hoàn thành tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP và tổ chức lập hồ sơ đề xuất xây dựng Luật CNQP, Động viên công nghiệp... Đồng thời, đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch T-09 và một số nội dung cơ chế đặc thù, chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị.

Thứ hai, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, tổ chức sản xuất, sửa chữa hàng trăm chủng loại sản phẩm vũ khí trang bị lục quân; đóng mới và sửa chữa hàng chục tàu quân sự bảo đảm chất lượng, an toàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế, chủ động tìm kiếm đối tác, duy trì sản xuất ổn định các sản phẩm truyền thống, như: vật liệu nổ công nghiệp; đóng, sửa chữa tàu; các mặt hàng cơ khí và phát triển các mặt hàng mới, bảo đảm việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, góp phần duy trì năng lực sản xuất quốc phòng. Doanh thu toàn Tổng cục CNQP năm 2021 đạt hơn 21.500 tỷ đồng.


Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng kiểm tra sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z199 sản xuất.   Ảnh: BẢO LÂM

Thứ ba, có nhiều đổi mới trong phương thức triển khai công tác nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, mang lại tác dụng thiết thực trong việc phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và giải quyết các vướng mắc kỹ thuật sản xuất quốc phòng. Năm 2021, đã xây dựng, trình duyệt Chương trình khoa học - công nghệ KC.2030 về nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí mới giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân làm tốt công tác tham mưu với Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo và điều hành triển khai thực hiện Chương trình CNQP. Các dự án trọng điểm được ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện, đã cơ bản hoàn thành các nội dung đầu tư Dự án I, Dự án di dời Nhà máy Ba Son.

 

Năm 2021, tổng doanh thu của Tổng cục CNQP đạt hơn 21.500 tỷ đồng, trong đó kinh tế đạt gần 12.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 12,6 triệu đồng/người/tháng.

(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Tổng cục CNQP)

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 vẫn còn một số hạn chế nhất định đó là: Tình hình sản xuất - kinh doanh của một số đơn vị, nhất là khối đóng tàu gặp khó khăn, sản xuất kinh tế chưa ổn định; giải quyết vướng mắc kỹ thuật trong sản xuất một số sản phẩm quốc phòng còn chậm; công tác phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan đối với đơn vị có việc chưa chủ động, thiếu chặt chẽ.

Năm 2022 là năm thứ hai toàn Tổng cục CNQP tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển CNQP theo hướng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế đất nước, nhiệm vụ phát triển CNQP sẽ rất nặng nề và cũng không ít khó khăn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và những năm tới, toàn Tổng cục cần xác định quyết tâm, nỗ lực vượt khó, triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác. Một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện là:

Một là, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tổ chức xây dựng các Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trình Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành để tổ chức thực hiện. Tổ chức xây dựng Luật CNQP, Động viên công nghiệp sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật, để trình Quốc hội thông qua trong năm 2023. Hoàn thành xây dựng hợp phần CNQP thuộc “Quy hoạch hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, Công nghiệp quốc phòng”.


Phân xưởng sản xuất dây cáp điện của Nhà máy Z143. Ảnh: MINH HẢI

Hai là, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, bảo đảm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 6%. Tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ và an toàn trong sản xuất các sản phẩm vũ khí lục quân và đóng mới, sửa chữa tàu quân sự. Đồng thời, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục về phát triển kinh tế; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp các đơn vị phát triển thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm, xuất khẩu vũ khí; phối hợp, phân công chuyên môn hóa trong sản xuất sản phẩm kinh tế để phát huy thế mạnh, năng lực của từng đơn vị; nghiên cứu đề xuất điều chỉnh cơ chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong Bộ Quốc phòng phù hợp với tình hình mới. 

Ba là, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung nghiên cứu, làm chủ thiết kế, chế tạo các sản phẩm vũ khí trang bị, ưu tiên vũ khí chiến lược; trong đó, phải làm chủ được thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm, góp phần hiện đại hóa Quân đội. Triển khai có hiệu quả Chương trình KC.2030 nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí mới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Yêu cầu đặt ra là đổi mới phương thức hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; siết chặt kỷ luật, hạn chế tình trạng chậm tiến độ đề tài.

Bốn là, tiếp tục đầu tư phát triển tiềm lực CNQP, tham mưu có hiệu quả với Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo và điều hành triển khai các dự án đầu tư Chương trình CNQP; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 

Phát huy kết quả đạt được năm 2021, kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế, đề cao trách nhiệm, tinh thần đổi mới sáng tạo, sự đoàn kết thống nhất, Tổng cục CNQP sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

(Trung tướng, TS. Hồ Quang Tuấn)

Năm là, chuẩn bị tốt các yếu tố, chú trọng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và công tác thị trường của doanh nghiệp CNQP, tích cực áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng như trong quản lý chất lượng sản phẩm; tăng cường chuyển đổi số doanh nghiệp. Chủ động chuẩn bị các yếu tố sẵn sàng triển khai sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong Tổng cục theo Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về CNQP. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; làm tốt công tác tham mưu với Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức triển lãm quốc phòng tại Việt Nam trong năm 2022.

Sáu là, quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Tổng cục. Trọng tâm là thực hiện nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và nghị quyết chuyên đề. Thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, học tập Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và triển khai có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ trọng tâm.

Phát huy kết quả đạt được năm 2021, kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế, đề cao trách nhiệm, tinh thần đổi mới sáng tạo, sự đoàn kết thống nhất, Tổng cục CNQP sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Bộ Quốc phòng và đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trung tướng, TS. HỒ QUANG TUẤN

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: