Tin hoạt động

CNQP&KT - Năm 2021 đã khép lại với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn quân, toàn dân, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên mọi mặt.

Đóng góp vào thành tựu chung ấy có kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP đã lãnh đạo, chỉ hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, tạo cơ sở xây dựng, phát triển CNQP những năm tiếp theo... Công tác nghiên cứu, chế thử vũ khí mới đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện… Tạp chí CNQP và Kinh tế chủ trì bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu của Tổng cục CNQP trong năm 2021 như sau:

1.TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ 2 NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG CỦA TỔNG CỤC CNQP

Năm 2021, Tổng cục CNQP đã hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 06) từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Trung ương; được Bộ Chính trị thông qua báo cáo tổng kết và ban hành nghị quyết mới về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo.


Tổng cục CNQP tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị.  Ảnh: PV

Đảng ủy Tổng cục CNQP cũng đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU. CNQP về lãnh đạo ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng (Nghị quyết 147); sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất (Nghị quyết 195). Đảng ủy Tổng cục cũng đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết 195.

 

2. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Năm 2021, Tổng cục chủ động tham mưu chiến lược với Nhà nước và Bộ Quốc phòng các nội dung về xây dựng, phát triển CNQP, tiêu biểu là: hoàn thành tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP; hoàn thiện nội dung Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật CNQP, Động viên công nghiệp; trình Bộ Quốc phòng ban hành thông tư về quy chế quản lý đóng tàu quân sự, quản lý tài liệu công nghệ và 20 thông tư về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm quốc phòng; làm tốt vai trò quản lý nhà nước trong đóng tàu quân sự…


Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP.  Ảnh: PV

 

3. BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng cục CNQP có 24 đơn vị được thành lập khu vực bỏ phiếu riêng, 17 đơn vị tham gia bỏ phiếu chung với lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương nơi đóng quân. Nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng cục CNQP có 2 đồng chí trúng cử Hội đồng nhân dân tại địa phương nơi đóng quân. Đặc biệt, lần đầu tiên Tổng cục CNQP có Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục (nay là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng) được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Cử tri cơ quan Tổng cục CNQP tham gia bầu cử.   Ảnh: TUẤN MINH

 

4. HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ ĐẠT HIỆU QUẢ THIẾT THỰC

Năm 2021, Tổng cục CNQP đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT cả thường xuyên và đột xuất; trong đó, có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi từ cấp cơ sở đến cấp Tổng cục và tham gia thi cấp toàn quân; tổ chức Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí cấp Tổng cục và tham gia thi cấp toàn quân; tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Tổng cục CNQP lần thứ VI, giai đoạn 2021-2026…


Thủ trưởng Cục Chính trị (Tổng cục CNQP), tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021-2026). Ảnh: TRẦN LÊ

 

5. THAY ĐỔI CÁN BỘ CHỦ TRÌ TỔNG CỤC CNQP

Năm qua, công tác nhân sự cán bộ của Tổng cục CNQP được triển khai toàn diện, chặt chẽ, đúng chủ trương, nguyên tắc, quy trình, quy định. Đặc biệt, ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục CNQP; Chủ tịch nước ký Quyết định thăng quân hàm từ cấp Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Hồ Quang Tuấn. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP; đồng chí Đại tá Lê Quang Tuyến, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP.


Thủ trưởng Tổng cục CNQP tặng hoa chúc mừng Trung tướng Hồ Quang Tuấn đảm nhận cương vị Chủ nhiệm Tổng cục CNQP (tháng 12/2021). Ảnh: TUẤN MINH

 

6. CÔNG TÁC KHOA HỌC QUÂN SỰ CÓ BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI
Tổng cục chế tạo thành công một số mẫu phương tiện cơ động với nhiều tính năng mới, ưu việt phục vụ xây dựng Quân đội hiện đại, mở ra hướng phát triển tiềm năng cho ngành CNQP. Cơ bản hoàn thành Đề án khoa học - công nghệ (KHCN) cấp Bộ Quốc phòng giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; đề xuất, xây dựng và trình phê duyệt mở mới đề án nghiên cứu, thiết kế chế tạo một số vũ khí mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất mở một số đề tài phục vụ chế tạo VKTBKT công nghệ cao, tiến tới làm chủ công nghệ lõi. Chế tạo thành công một số sản phẩm công nghệ cao, tích hợp thành công lên các loại VKTBKT hiện đại. Công tác nghiên cứu KHCN thuộc các đề tài độc lập có bước khởi sắc về chất; hoàn thành 20 đề tài các cấp, trong đó, có 16 sản phẩm đủ điều kiện áp dụng vào sản xuất, nhiều sản phẩm có tính năng kỹ thuật nổi trội và nguyên lý mới ưu việt.


Bắn nghiệm thu súng và đạn tác chiến biển. Ảnh: CTV

 

7. CƠ BẢN HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM

Năm 2021, Tổng cục CNQP đã cơ bản hoàn thành các nội dung đầu tư Dự án I và Dự án di dời Nhà máy đóng tàu Ba Son; báo cáo và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm và dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn Chương trình CNQP giai đoạn 2021-2025. Hầu hết các dự án đã và đang được Tổng cục triển khai đều đảm bảo chất lượng, tiến độ. 


Nhà máy đóng tàu Ba Son.   Ảnh: CTV

 

8. SẢN XUẤT KINH TẾ CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG

Trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP đã có nhiều cố gắng, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh tế. Đặc biệt, sản xuất, tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp tăng 109% so với năm 2020. Một số đơn vị có kết quả nổi bật về sản xuất kinh tế, như: Z113, Z117, Z121, Z176, Z181, Z183, Z189… 


Sản xuất thuốc nổ công nghiệp tại Nhà máy Z115. Ảnh: NAM ANH

 

9. NHIỀU NỖ LỰC TRONG PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng và quân y các cấp trong Tổng cục CNQP đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ để phòng, chống dịch, như: ban hành công văn chỉ đạo, thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh; tiến hành xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng nhanh chóng; tích cực tạo nguồn và hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 đối với 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn Tổng cục. Đặc biệt, Tổng cục đã tổ chức đoàn công tác gồm 30 cán bộ, y bác sĩ tham gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch bệnh. 


Thủ trưởng Tổng cục CNQP tặng hoa động viên lực lượng quân y tăng cường cho các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: PV

 

10. TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tổng cục CNQP tiếp tục chú trọng, đẩy mạnh các hoạt động thương mại quân sự, hợp tác quốc tế; tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, tại sự kiện lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games), Tổng cục đã tham gia trưng bày, giới thiệu hàng chục loại sản phẩm vũ khí, trang bị, đạn dược do CNQP Việt Nam nghiên cứu, sản xuất. Đây là dịp để Tổng cục mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết với bạn bè quốc tế; quảng bá năng lực và thành tựu trong nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm quốc phòng.


Sản phẩm do CNQP Việt Nam sản xuất trưng bày tại Hội thao Quân sự quốc tế. Ảnh: PV

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: