Tin hoạt động

Chiều ngày 14/01/2022, tại Hội trường Tổng cục CNQP, Cục Quản lý công nghệ (QLCN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đại tá Dương Văn Yên, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục, Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị gồm các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng cục và cán bộ, nhân viên Cục QLCN.

Năm 2021 Đảng ủy, Chỉ huy Cục QLCN luôn đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tiêu biểu đó là: Hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Tổng cục thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghệ sản xuất quốc phòng (SXQP). Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường, thông tin khoa học quân sự và tổng kết lịch sử quân sự tiếp tục có bước phát triển mới và đạt được hiệu quả thiết thực, với 127 đề tài, nhiệm vụ trong đó mở mới 43 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu KHCN các cấp. Hoàn thành 30 đề tài, đánh giá nghiệm thu 20 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu KHCN, trong đó 15 đề tài đủ điều kiện sản xuất loạt “O” và 11 sản phẩm sản xuất loạt “O”. Hoàn thành tốt công tác đảm bảo kỹ thuật, công nghệ sản xuất cũng như trong các dự án đầu tư. Công tác nghiệp vụ ngành được triển khai tích cực, trọng tâm là xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành và tổ chức tập huấn, huấn luyện nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Trong năm 2021, đã triển khai xây dựng 02 Thông tư về “Quyền sử dụng tài liệu thiết kế các sản phẩm quốc phòng” và “Quản lý tài liệu công nghệ”... Duy trì có nền nếp và hiệu quả hoạt động Công tác đảng, công tác chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2021, Cục QLCN được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP, Thủ trưởng Tổng cục tặng Cờ thi đua của Tổng cục CNQP, Đảng bộ Cục được tặng Bằng khen, nhiều tập thể cá nhân được Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục và Đảng ủy, Thủ trưởng Cục tặng thưởng các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến, Bằng khen, Giấy khen hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong năm.

Năm 2022, Cục QLCN xác định 7 trong tâm công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đó là: (1) Tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, chế thử sản phẩm mới”. (2) Đảm bảo đầy đủ kịp thời tài liệu kỹ thuật cho SXQP tập trung vào việc hoàn thành sửa đổi, ban hành lại các bộ TLTK phục vụ kế hoạch sản xuất năm 2022; Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 365-NQ/ĐU ngày 30/12/2021 của Đảng ủy Tổng cục về lãnh đạo nâng cao chất lượng SPQP, trọng tâm là nâng cao chất lượng, độ bền, tuổi thọ sản phẩm. (3) Thực hiện Nghị quyết số 365-NQ/ĐU ngày 30/12/2021 về Lãnh đạo nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng của Đảng ủy Tổng cục CNQP; duy trì thực hiện nghiêm túc các quy định, quy tắc về công tác đảm bảo công nghệ sản xuất, đặc biệt là các quy định về quản lý thiết kế, công nghệ sản xuất, chất lượng vật tư đầu vào, quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm. (4). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU ngày 08/7/2016 của Đảng ủy Tổng cục và Kế hoạch của Tổng cục về công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất; tập trung khắc phục các tồn tại phát hiện được trong đợt tổng rà soát về công tác Bảo đảm an toàn trong sản xuất và BVMT năm 2017, 2019 và phát hiện được qua các đợt rà soát hàng năm; tổ chức giám sát chặt chẽ, duy trì nghiêm túc các quy định, quy tắc để đảm bảo an toàn trong sản xuất, phấn đấu không để xảy ra tai nạn, cháy nổ nghiêm trọng và giảm thiểu tai nạn lao động. (5) Tổ chức Tổng kết Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTW) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới trong Tổng cục CNQP. (6). Tập trung hướng dẫn duy trì thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của ngành đã ban hành, rà soát bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của ngành và tổ chức các lớp huấn luyện chuyên ngành. (7) Tiếp tục duy trì có hiệu quả nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quản lý duy trì kỷ luật xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Dương Văn Yên, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục, Cục trưởng yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các Phòng, Ban và toàn thể cán bộ nhan viên toàn Cục cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua và năm 2021, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực học hỏi, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan và với đơn vị; bám sát đơn vị, bám sát nhiệm vụ để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, an toàn, hoàn thành tốt và toàn diện các nhiệm vụ được giao...

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Dương Văn Yên, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục, Cục trưởng và đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đã trao tặng các danh hiệu thi đua năm 2021 cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng./.

#TCCNQP

Tin, ảnh: Cục QLCN

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: