Tin hoạt động

CNQP&KT - Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), chiều ngày 17/12.

Hội nghị do Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP chủ trì. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Tổng cục CNQP và đại diện cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.

Chương trình Hội nghị gồm các nội dung: Quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022; ra Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022; báo cáo những nội dung công việc Thường vụ Đảng ủy Tổng cục đã giải quyết giữa 2 kỳ họp Đảng ủy và kết quả kiểm điểm Ban thường vụ, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục; báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021; thông qua quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu...


Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nội dung quan trọng được Hội nghị tập trung thảo luận là kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, nổi bật là: Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý Nhà nước về CNQP. Công tác nghiên cứu chế thử vũ khí mới được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các chương trình, dự án đầu tư xây dựng tiềm lực CNQP. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; các giải pháp xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị và các mặt công tác khác... Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy Tổng cục CNQP xác định, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng và phát triển CNQP, đề xuất ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về lãnh đạo phát triển CNQP; tăng cường nghiên cứu chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật mới cho lực lượng vũ trang. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tập trung xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo Tổng cục hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam khẳng định: Đảng ủy Tổng cục CNQP đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Tổng cục khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển CNQP; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trong sản xuất kinh tế; chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt các dự án đầu tư trọng điểm, đúng tiến độ, hiệu quả, an toàn. Tập trung lãnh đạo xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: