Tin cơ sở

CNQP&KT - Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế, Nhà máy Z127 (tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên 27) luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ.

Thực hiện các nội dung về công tác bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Nhà máy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên và đơn vị đến các phòng ban, phân xưởng; triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động 50. Nhờ đó, nhận thức, ý thức thực hiện đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ của cán bộ, công nhân viên trong đơn vị đã được nâng lên; môi trường làm việc của người lao động từng bước được cải thiện.


Kiểm tra thực hiện công tác 5S tại phân xưởng.

 Để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác an toàn - vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ theo nguyên tắc “Không bảo đảm an toàn, không sản xuất”,  Nhà máy đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực, như: thành lập Ban An toàn hoạt động chuyên trách, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động; kiện toàn mạng lưới an toàn - vệ sinh viên và lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ... Đặc biệt là coi trọng tuyên truyền bằng các hình thức, biện pháp linh hoạt gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và từng bộ phận. Triển khai lắp đặt các panô, khẩu hiệu, bảng nội quy, bảng cảnh báo trực quan về an toàn - vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ tại nơi sản xuất; mua sắm, cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, phương tiện phòng chống cháy nổ; từng bước đầu tư các hệ thống xử lý khói, bụi… Cùng với đó, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nên việc thực hiện an toàn - vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ ở Nhà máy đã từng bước đi vào nền nếp.


Tổ chuyên môn của Nhà máy kiểm tra công tác an toàn - vệ sinh lao động.

Điểm nổi bật là Nhà máy đã triển khai hiệu quả phương pháp Kaizen, 5S. Nhận thức được lợi ích của Kaizen, 5S mang lại trong việc giúp tiết giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo môi trường làm việc thân thiện cho cán bộ, công nhân viên, đầu năm 2021, Nhà máy đã mời Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (thuộc Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội) tham gia tư vấn, giới thiệu, truyền đạt các kiến thức về Kaizen, 5S cho cán bộ của đơn vị. Đồng thời, kiện toàn Ban chỉ đạo Kaizen, 5S của Nhà máy; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Kaizen, 5S theo lộ trình… Nhà máy cũng đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp - IDC (thuộc Cục Công nghiệp - Bộ Công thương) triển khai chương trình “Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2021”. Nhờ sự hướng dẫn bài bản của các chuyên gia đối với việc nâng cao nhận thức cho người lao động, cải thiện hiện trường sản xuất, kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất…, nên việc phối hợp, triển khai đồng bộ Kaizen, 5S tại các bộ phận của Nhà máy đã thu được những kết quả khả quan. Ý thức kỷ luật của người lao động được nâng lên; máy móc, trang - thiết bị sản xuất được sắp xếp khoa học, gọn gàng, góp phần giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn lao động.

Thời gian tới, để tăng cường đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, Nhà máy Z127 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định và hướng dẫn của cấp trên về công tác này; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên; duy trì thực hiện tốt Cuộc vận động 50; triển khai hiệu quả mô hình Kaizen, 5S; đẩy mạnh cơ khí hóa, tự động hóa để từng bước thay thế lao động thủ công; giữ gìn đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt....

Bài và ảnh: TRÂM ANH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: