Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 17/11, Cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đấu thầu năm 2021 cho cán bộ, nhân viên Cục Chính trị.

Thiếu tướng Lâm Trọng Đông, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP, dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, cán bộ, nhân viên Cục Chính trị sẽ được chuyên gia của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) truyền đạt 2 chuyên đề: Đấu thầu cơ bản; đấu thầu qua mạng. Thông qua nội dung tập huấn lần này nhằm quán triệt đến cán bộ, nhân viên Cục Chính trị các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; đồng thời, phổ biến những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ đấu thầu, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.


Chuyên gia của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giới thiệu chuyên đề Đấu thầu cơ bản.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Lâm Trọng Đông yêu cầu các học viên cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, tài liệu; chấp hành nghiêm quy chế của lớp học; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu; mạnh dạn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong hoạt động thực tiễn. Các phòng, ban thuộc Cục Chính trị tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên tham gia đầy đủ 100% các nội dung, chương trình lớp tập huấn đề ra.

Tin, ảnh: TUẤN MINH

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: