Tin hoạt động

CNQP&KT - Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước theo hình thức trực tuyến tại 144 điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục.

Theo thông tin tại hội nghị, trong 10 tháng của năm 2021, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật gắn với xây dựng chính quy; coi đây là điều kiện và là một trong những yếu tố cơ bản để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã có chuyển biến tốt về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy tắc trật tự an toàn xã hội; đã hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra so với cùng kỳ năm 2020. Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định về quản lý kỷ luật; kết hợp tốt giữa giáo dục ý thức tự giác chấp hành kỷ luật với việc tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý. Đội ngũ cán bộ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiểm tra, đôn đốc và duy trì đơn vị thực hiện các quy định chế độ chính quy có nền nếp; có những biện pháp phù hợp, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; quản lý chặt chẽ quân nhân cả về số lượng, chất lượng, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm xảy ra.Các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế đã tích cực tham mưu hoàn thiện văn bản về phòng, chống vi phạm; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu tranh, xử lý nghiêm minh, đúng quy định đối với người vi phạm. Tuy nhiên, trong toàn quân vẫn còn xảy ra một số vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của Quân đội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp trong công tác quản lý kỷ luật và đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, pháp luật trong Quân đội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã nghiêm túc chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của toàn quân 10 tháng qua; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức và quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước trong tình hình hiện nay. Thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và quản lý bộ đội, quản lý kỷ luật cho cán bộ thuộc quyền; phát huy tốt vai trò của các tổ chức và từng cá nhân trong quản lý kỷ luật; thực hành mở rộng dân chủ, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ trong từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH - HÀ ANH

 

 

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: