Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 27/10, Khối 1 và Khối 2 Cụm thi đua cơ quan Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng cục CNQP, dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị do Đại tá Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Hậu cần - Khối trưởng Khối 1 Cụm thi đua cơ quan Tổng cục trình bày, nêu rõ: Năm 2021, các cơ quan thuộc Khối 1 (gồm Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Quản lý công nghệ, Cục Hậu cần) và Khối 2 (gồm Thanh tra Tổng cục, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Phòng Tài chính, Phòng Điều tra hình sự, Tạp chí CNQP và Kinh tế, Ban Quản lý Dự án I) đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác; hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu trong năm, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Cụ thể, Bộ Tham mưu đã chủ động tham mưu các nội dung, hoàn thành xây dựng và báo cáo Bộ Quốc phòng, Tổng cục các đề án, dự án, kế hoạch quan trọng về xây dựng, phát triển CNQP; hoàn thành Tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP, hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật CNQP, Động viên công nghiệp; chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đảm bảo vật tư cho sản xuất quốc phòng. Cục Chính trị đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước và Quân đội; làm tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cục Quản lý công nghệ đã xây dựng các thông tư, ban hành 20 tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; triển khai 115 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp; đảm bảo tốt các yếu tố kỹ thuật và công nghệ phục vụ sản xuất quốc phòng. Cục Hậu cần đã thực hiện tốt các nội dung công tác hậu cần; đổi mới, duy trì mô hình bếp ăn tự chọn tại cơ quan và một số đơn vị; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tích cực tạo nguồn vắc xin, tổ chức tiêm vắc xin mũi 1 cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động đủ điều kiện…


Trao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua Khối cơ quan Tổng cục năm 2022 giữa Cục Hậu cần và Cục Chính trị.

Đối với các cơ quan thuộc Khối 2, Thanh tra Tổng cục đã triển khai tốt các mặt công tác gồm thanh tra, kiểm tra; tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong toàn Tổng cục. Cơ quan Ủy ban kiểm tra đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc vi phạm kỷ luật, tố cáo, khiếu nại và kỷ luật của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự thủ tục và thẩm quyền, không để xảy ra khiếu nại về kỷ luật. Phòng Điều tra hình sự tham gia điều tra, xác minh, giải quyết, xử lý nhanh gọn, kịp thời, đúng pháp luật hơn 20 vụ việc tại các đơn vị trong Tổng cục, không để xảy ra oan sai, bỏ sót, lọt tội phạm và đơn thư khiếu nại. Phòng Tài chính Tổng cục đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế, chế độ, chính sách của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục về công tác tài chính. Tạp chí CNQP và Kinh tế hoàn thành xuất bản 100% số Tạp chí thường kỳ và 1 số đặc biệt về vũ khí công nghệ cao, đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh trên Tạp chí in, Tạp chí điện tử kết nối mạng internet và mạng truyền số liệu quân sự, đảm bảo chất lượng tốt về nội dung và hình thức, không có sai sót về chính trị và bảo mật quân sự. Ban Quản lý dự án I tích cực triển khai đầu tư, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và chế tạo sản phẩm mục tiêu của dự án, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đã tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất những biện pháp phù hợp để thúc đẩy và phát triển phong trào thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan thuộc Cụm thi đua cơ quan Tổng cục đã được tổ chức thực hiện tốt và đạt kết quả toàn diện, trong đó có mặt hoàn thành xuất sắc. Đồng chí Chính ủy Tổng cục yêu cầu các cơ quan tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đặc biệt, để nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác và phong trào thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, cần triển khai các biện pháp sáng tạo, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện biểu chấm điểm mới với các tiêu chí cụ thể, sát đúng nhằm hướng thi đua vào thực chất, lấy hiệu quả làm thước đo của phong trào; qua đó, tạo sự khích lệ, động viên để cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng cục tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng cũng chỉ đạo, từ năm 2022, Khối 1 và Khối 2 Cụm thi đua cơ quan Tổng cục CNQP sẽ hợp nhất thành một khối cho phù hợp với phong trào và tình hình thực tiễn.

Tin, ảnh: ANH KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: