Tin hoạt động

CNQP&KT - Đó là nhấn mạnh của Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 của Cụm thi đua “Sản xuất, sửa chữa súng và cơ khí”, được tổ chức vào chiều 26/10.

Báo cáo trung tâm do Đại tá Hoàng Anh Quang, Bí thư Đảng uỷ Nhà máy Z117 - đơn vị Cụm trưởng, trình bày nêu rõ: Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 của các đơn vị trong Cụm thi đua “Sản xuất, sửa chữa súng và cơ khí” (gồm Nhà máy Z111, Z117, Z125, Z127, Z129, Z183) được triển khai với nội dung thi đua cụ thể, sát thực tế, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, khắc phục các điểm yếu, mặt yếu. Nét nổi bật là các đơn vị đã tích cực tổ chức sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Về sản xuất kinh tế và hàng xuất khẩu, các đơn vị tiếp tục duy trì hợp tác với đối tác, khách hàng truyền thống; đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển thị trường mới; thực hiện đa dạng các sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ tại nước ngoài. Kết quả, giá trị sản xuất của Cụm thi đua chiếm 20,7%, giá trị doanh thu chiếm 17% và lợi nhuận chiếm 18,9% toàn Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP).

Tại Hội nghị, các đơn vị đã phát biểu làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình; đại diện cơ quan chức năng thuộc Tổng cục CNQP cũng đánh giá nhận xét kết quả hoàn thành các mục tiêu, nội dung thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua.


Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn và các đại biểu chứng kiến bàn giao đơn vị Cụm trưởng thi đua “Sản xuất, sửa chữa súng và cơ khí” năm 2022 giữa Nhà máy Z117 và Z183.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn nhấn mạnh: Các đơn vị trong Cụm thi đua “Sản xuất, sửa chữa súng và cơ khí”, đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các nội dung thi đua, trong đó có nhiều mục tiêu hoàn thành xuất sắc; đặc biệt các đơn vị đều đảm bảo an toàn trong sản xuất. Đồng chí Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP yêu cầu các đơn vị cần phát huy kết quả đã đạt được, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thực chất, tạo động lực phát triển, trọng tâm là nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm quốc phòng và kinh tế; thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả; tái đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, cơ sở hạ tầng và điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân, người lao động đơn vị.
Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: