Tin cơ sở

CNQP&KT - Hoạt động thương mại quân sự là một nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET). Những năm qua, hoạt động thương mại quân sự của GAET đã góp phần bảo đảm vũ khí, trang bị mới, hiện đại cho Quân đội.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Tổng công ty GAET (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP) đã chủ động, tích cực nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh hoạt động thương mại quân sự. Tổng công ty tập trung phát triển 4 lĩnh vực chính là: mua sắm trang - thiết bị mới, hiện đại phục vụ cho Quân đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cải tiến, nâng cấp một số loại vũ khí, trang bị quân sự; chuyển giao công nghệ; xuất khẩu các sản phẩm CNQP do Việt Nam sản xuất.

Đối với việc thực hiện mua sắm trang - thiết bị, Tổng công ty luôn chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, đối tác thực hiện các hợp đồng mua sắm vũ khí, khí tài, vật tư, các trang - thiết bị máy móc mới, hiện đại phục vụ cho Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Hóa học, bộ đội Biên phòng... huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.


Đại diện lãnh đạo Tổng công ty GAET (bên phải) trong Lễ ký hợp đồng nhập khẩu bộ trang - thiết bị bảo đảm cho Đội Công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Ảnh: CTV

Thực tiễn cho thấy, việc mua sắm vũ khí, trang - thiết bị theo hướng hiện đại đòi hỏi nguồn ngân sách rất lớn, trong khi kinh tế đất nước còn khó khăn, ngân sách bảo đảm hạn hẹp. Do vậy, ngoài việc đầu tư mua mới, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cải tiến, nâng cấp một số loại vũ khí, trang - thiết bị hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Với sự tin tưởng của Bộ Quốc phòng, Tổng công ty GAET đã được giao thực hiện các hợp đồng cải tiến, nâng cấp một số loại vũ khí lớn, mang tính chiến lược cho Quân chủng Phòng không - Không quân, Tổng cục Kỹ thuật...

GAET luôn chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đối tác thực hiện các hợp đồng mua sắm vũ khí, khí tài, vật tư, các trang - thiết bị máy móc mới, hiện đại phục vụ cho các quân, binh chủng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Ngoài việc thực hiện các hợp đồng mua sắm, cải tiến vũ khí, trang - thiết bị, Tổng công ty GAET còn là đơn vị duy nhất được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tư vấn nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật hiện đại từ nước ngoài nhằm thay thế các dây chuyền, thiết bị lạc hậu, góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa sản xuất trong các nhà máy quốc phòng. Tổng công ty đã chủ động tiếp cận, lựa chọn đối tác tiềm năng, uy tín, có công nghệ hiện đại để thực hiện nhiệm vụ chuyển giao. Một số dự án chuyển giao công nghệ quan trọng đã được Tổng công ty thực hiện thành công trong thời gian qua đó là: Dự án chuyển giao dây chuyền công nghệ mới của Nhà máy Z111, ; dây chuyền sản xuất thuốc nổ TNT của Nhà máy Z113; dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương của Nhà máy Z121; hệ thống sàn nâng và dịch chuyển tàu của Tổng công ty Ba Son; hệ thống tuần thám biển cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam…


Dây chuyền sản xuất mới của Nhà máy Z113 do Tổng công ty GAET thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ với đối tác nước ngoài.      Ảnh: PV

Trong lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm do CNQP Việt Nam sản xuất, Tổng công ty thể hiện rõ sự năng động, nhạy bén khi chủ động tiếp cận với các đối tác trên thế giới. GAET đã góp phần quảng bá thế mạnh của CNQP Việt Nam, nhờ vậy, Tổng công ty đã thực hiện thành công một số đơn hàng xuất khẩu sản phẩm do các nhà máy CNQP sản xuất; thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan, như: hợp đồng mua sắm trang - thiết bị cho Đội Công binh gìn giữ hòa bình; hệ thống bệnh viện dã chiến cấp 2 sử dụng huấn luyện cán bộ, chiến sĩ công tác tại Bệnh viện dã chiến của Việt Nam tại Nam Sudan. Để tìm kiếm các hợp đồng mới, Tổng công ty còn đẩy mạnh xúc tiến thương mại và hoạt động đối ngoại quốc phòng thông qua việc tổ chức Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh tại Việt Nam 2019 (DSE Việt Nam 2019).

“Hoạt động thương mại quân sự đã và đang tạo thế vững chắc cho sự phát triển của Tổng công ty GAET, đóng góp gần 70% tổng doanh thu của Tổng công ty”.

(Tổng giám đốc Phan Tiến Thọ)

Có thể nói, trong triển khai hoạt động thương mại quân sự, Tổng công ty luôn chủ động tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và các cơ quan chức năng những biện pháp tiến hành đàm phán, thực hiện hợp đồng phù hợp, đúng luật pháp, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Những năm qua, hoạt động thương mại quân sự đã đóng góp gần 70% tổng doanh thu của Tổng công ty.

Có được những thành công trên là nhờ Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, với bề dày truyền thống, kinh nghiệm trong việc quản lý xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm quốc phòng đã tạo dựng được uy tín và mối quan hệ thương mại với các đối tác trên thế giới. Bên cạnh đó, Tổng công ty có đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, thông thạo ngoại ngữ, có ý thức trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong công việc. Với nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế đối ngoại, luật, kỹ thuật quân sự và hàng không, v.v. đã góp phần tạo nên thế mạnh trong hoạt động thương mại quân sự của Tổng công ty.

Với mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại quân sự, góp phần đảm bảo vũ khí, trang bị cho Quân đội và phát triển ngành CNQP trong những năm tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty xác định tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc xúc tiến, đàm phán, ký kết các hợp đồng xuất, nhập khẩu, dự án mới trên các lĩnh vực, ngành nghề được phê duyệt và nhiệm vụ Tổng cục CNQP giao; thực hiện các dự án, hợp đồng quân sự bảo đảm tiến độ và chất lượng; chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại quân sự và các hội chợ, triển lãm về quân sự…

Có thể khẳng định, hoạt động thương mại quân sự đã và đang tạo thế vững chắc cho sự phát triển của Tổng công ty. Những nỗ lực đó đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Tổng công ty GAET đối với Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội, cũng như thương hiệu trên thị trường quốc tế. Đây là động lực để Tổng công ty GAET tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng ngành CNQP Việt Nam phát triển vững mạnh.

Thượng tá, ThS. PHAN TIẾN THỌ

Tổng Giám đốc Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: