Tin cơ sở

CNQP&KT - Sáng 28/9, Đảng ủy Z125 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU.CNQP về lãnh đạo nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất của Đảng ủy Tổng cục CNQP.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 147-NQ/ĐU.CNQP (Nghị quyết 147) của Đảng ủy Z125 cho thấy, Nhà máy Z125 đã quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết. Do vậy, chất lượng vũ khí do Nhà máy sản xuất được nâng cao, hoàn thiện về mọi mặt, mỹ quan ngày càng đẹp và phù hợp với điều kiện địa hình Việt Nam, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hiện Cuộc vận động 50, quy trình 5S… được Nhà máy thực hiện nền nếp, có hiệu quả, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 195-NQ/ĐU (Nghị quyết 195) của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, trong 5 năm qua, Đảng ủy Z125 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, sát với tình hình thực tế của đơn vị. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động về công tác này được nâng lên rõ rệt. Nhà máy đã được quan tâm đầu tư nhiều công trình dự án lớn, trọng điểm. Hầu hết các nhà xưởng đã được xây dựng mới, hệ thống trang - thiết bị hiện đại được đầu tư, góp phần đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn trong sản xuất; cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động. Nhà máy cũng đã xây dựng được hệ thống các quy định bảo đảm an toàn trong sản xuất và áp dụng thực hiện đạt kết quả tốt. Do vậy, 5 năm qua Nhà máy không có vụ việc mất an toàn lao động nghiêm trọng.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Z125 xác định tiếp tục thực hiện Nghị quyết 147 và Nghị quyết 195 của Đảng ủy Tổng cục CNQP có chất lượng và hiệu quả cao hơn. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai đồng bộ các giải pháp tạo chuyển biến mới về chất lượng sản phẩm quốc phòng; không ngừng cải tiến công nghệ phù hợp với thiết bị và điều kiện cụ thể của đơn vị; phối hợp với các cơ sở nghiên cứu trong Quân đội tiếp tục hoàn thiện thiết kế, cải tiến các loại vũ khí phù hợp với điều kiện thực tiễn trong quá trình huấn luyện của bộ đội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp tạo ra sự chuyển biến căn bản, toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất; thực hiện nghiêm nguyên tắc không đảm bảo an toàn thì không sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Z125 đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 147 và 5 năm thực hiện Nghị quyết 195 của Đảng ủy Tổng cục CNQP. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Z125 tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả 2 nghị quyết nói trên đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới. Trong đó, cần thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, nhất là sản phẩm mới; đảm bảo an toàn an toàn trong sản xuất. Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, quy trình 5S, Cuộc vận động 50 và các biện pháp quản lý để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn trong sản xuất.

                                                                                Tin, ảnh: MAI PHƯƠNG

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: