Tin cơ sở

CNQP&KT - Ngày 16/7, Nhà máy Z176 (tên doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên 76) thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã ký thỏa thuận hợp tác tư vấn Dự án lương 3P với Công ty cổ phần Học viện Doanh trí Head&T.

Lương 3P là một hệ thống lương được xây dựng cho các phần thu nhập cá nhân đảm bảo phản ánh 3 yếu tố: (P1) Position – vị trí công việc; (P2) Person – năng lực cá nhân và (P3) Performance – kết quả công việc. Việc thực hiện lương 3P sẽ đảm bảo công bằng trong trả lương, tạo động lực phấn đấu, nâng cao hiệu suất công việc của từng vị trí, qua đó thu hút, giữ chân người lao động. Việc áp dụng hệ thống lương 3P mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp và người lao động, như giúp người lao động nhận thức rõ làm thế nào để được hưởng lương cao và thu nhập tốt hơn; biết hoạch định và lo lắng về kết quả công việc,từ đó nỗ lực phấn đấu để đem lại hiệu quả cho bản thân cũng như doanh nghiệp; lãnh đạo doanh nghiệp nắm được giá trị của từng vị trí thông qua phương pháp phân tích, đánh giá khoa học, giúp doanh nghiệp chủ động trong việc trả lương và nắm được năng lực thực tế của mỗi cá nhân để có cơ sở trả lương theo năng lực; doanh nghiệp chuẩn bị sẵn được nguồn lực chuyên nghiệp để thúc đẩy sự phát triển, v.v. Trên cơ sở nhu cầu của Nhà máy Z176 và năng lực của Công ty cổ phần Học viện Doanh trí Head&T, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng cơ chế trả lương theo chức danh, năng lực và hiệu quả công việc với các nội dung: Tư vấn xây dựng định biên nhận sự, khung năng lực; tư vấn xây dựng KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc); tư vấn xây dựng lương 3P. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 7 đến hết tháng 10/2021.


Đại diện Nhà máy Z176 và Công ty cổ phần Học viện Doanh trí Head&T ký kết hợp tác.

Được biết, những năm qua, Nhà máy Z176 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và tích cực nghiên cứu sản xuất các sản phẩm kinh tế xuất khẩu cho các đối tác, như Tập đoàn IKEA (Thụy Điển), Tập đoàn Decathlon(Pháp), Polyconcept (Mỹ). Doanh thu từ sản xuất kinh tế luôn chiếm khoảng 90% tổng doanh thu của Nhà máy, trong đó chủ yếu là xuất khẩu. Đồng thời, Nhà máy cũng là doanh nghiệp quân đội tiêu biểu trong hội nhập kinh tế quốc tế và rất tích cực đổi mới trong công tác quản trị để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh...

                                                                             Tin, ảnh: TRẦN LÊ

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: