Tin hoạt động

CNQP&KT - Ngày 15/7, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 752/CT-CT ngày 31/7/2006 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về “Tăng cường xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Quân đội và phát triển Công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy, Chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc Tổng cục.


Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị khẳng định: Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 752/CT-CT của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 752), nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đã được nâng lên, đầy đủ, sâu sắc hơn; đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có sự phát triển toàn diện về số lượng và chất lượng. Hoạt động công tác công đoàn và phong trào công nhân có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tổ chức công đoàn các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Những năm tới, công tác công đoàn trong Tổng cục hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động; thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân viên, người lao động.


Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục CNQP, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Quân đội và phát triển CNQP thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy các cấp đối với hoạt động công đoàn và phong trào công nhân. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; làm tốt công tác sơ - tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.

Tin, ảnh: ANH KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: