Tin hoạt động

CNQP&KT – Đây là đánh giá được nêu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tổ chức chiều 2/7.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan và đơn vị trong Tổng cục.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06 -NQ/TW của Bộ Chính trị cho biết: Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết đã được Tổng cục CNQP tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Tổng cục đã thực hiện cơ bản thắng lợi các nội dung Nghị quyết đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực của CNQP phát triển cả về chiều rộng lẫn chiểu sâu, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh; đã xây dựng và ban hành được nhiều đề án, quy hoạch định hướng chiến lược phát triển ngành, cũng như hoàn thiện nhiều văn bản, cơ chế quản lý về CNQP; công tác đầu tư cho CNQP được chú trọng với nhiều dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả; tỷ lệ các dây chuyền, thiết bị công nghệ hiện đại và khả năng sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật được nâng cao; đã tiếp cận nghiên cứu, thiết kế, sản xuất được một số sản phẩm mới có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao, góp phần đáp ứng nhu cầu vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang; chất lượng các sản phẩm quốc phòng ngày càng được nâng cao, tạo được niềm tin cho người sử dụng; giá trị sản xuất quốc phòng và kinh tế đều có sự tăng trưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.


Toàn cảnh Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các cơ quan và đơn vị trong Tổng cục CNQP đã nghiêm túc, chủ động, sáng tạo thực hiện Nghị quyết 06 -NQ/TW của Bộ Chính trị, mang lại nhiều kết quả quan trong xây dựng và phát triển CNQP. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng cần nghiên cứu kỹ các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về xây dựng Quân đội, xây dựng CNQP trong các nghị quyết, kết luận của Đảng để bổ sung thêm các nội dung mới báo cáo Quân ủy Trung ương. Trong đó, đề cao, phát huy mạnh mẽ trách nhiệm, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường trong nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm CNQP, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa quân đội; tổ chức và cơ chế quản lý CNQP phải được đổi mới ; phải sắp xếp lại hệ thống các cơ sở CNQP theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; bảo đảm tập trung trong quản lý nhà nước về CNQP và phát huy được quyền tự chủ của các đơn vị trong quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật cho nghiên cứu phát triển; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện cơ chế và các thủ tục liên quan để huy động các nguồn lực cho phát triển CNQP; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng, đào tạo nhân tài; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nhất là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng cục CNQP cũng đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 520 - NQ/QUTW ngày 25/9/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020. Trong đó, nhấn mạnh, Tổng cục CNQP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh tế, góp phần duy trì và nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước; sản phẩm kinh tế cơ bản tạo được sức cạnh tranh, một số sản phẩm có thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, góp phần quan trọng tạo việc làm ổn định và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...

Tin, ảnh: TUẤN NAM

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: