Tin hoạt động

CNQP&KT – Sáng 2/7, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2021. Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan và đơn vị trong Tổng cục.


Trung tướng Trần Hồng Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo trung tâm của Hội nghị nêu bật: 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục CNQP đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là được Bộ Quốc phòng phê duyệt Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh; làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP; hoàn thành xây dựng nội dung Đề án nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị lục quân khu vực miền Nam; chuẩn bị Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP; cơ bản hoàn thành các dự án đầu tư quan trọng; báo cáo, đề xuất Bộ trưởng chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025; công tác nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới tiếp tục được quan tâm; đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thiết kế, chế tạo xe chỉ huy quân sự CN-01... Các doanh nghiệp trong Tổng cục CNQP đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổ chức sản xuất, kinh doanh đảm bảo theo kế hoạch đặt ra. 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn Tổng cục đạt 45% kế hoạch năm; trong đó, doanh thu kinh tế đạt trên 6.300 tỷ đồng (bằng 53,2% kế hoạch); các đơn vị đã tiêu thụ hơn 33.000 tấn vật liệu nổ công nghiệp, hoàn thành đóng mới và sửa chữa 35 tàu kinh tế; thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng (bằng 88,8% kế hoạch). 


Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Hồng Minh biểu dương các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng nhiều giải pháp hiệu quả trong xây dựng, phát triển CNQP; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục CNQP yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học – công nghệ; điều chỉnh, phân bổ chi tiêu sản xuất quốc phòng bảo đảm hài hòa giữa các đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng để bảo đảm vật tư cho sản xuất và dự trữ; tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch, đặc biệt chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm quốc phòng...

Tin, ảnh: NAM ANH - MINH TUẤN

 

Bình luận


Họ và tên:                

Email:                       

Nội dung: