Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Sáng 26/11, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm tổ trưởng, đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tại Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP).

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

CNQP&KT – Sáng 18/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị.

Đại hội Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng lần thứ X thành công tốt đẹp

CNQP&KT - Sau 3 ngày (28-30/7) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) lần thứ X đã thành công tốt đẹp.

Giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

CNQP&KT - Ngày 10/3, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức các hội nghị giới thiệu người của đơn vị ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sẵn sàng trong "Ngày hội non sông"

CNQP&KT - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã làm tốt công tác chuẩn bị, để “Ngày hội non sông” thành công tốt đẹp.

Bàn về tính lưỡng dụng, hiện đại của nền Công nghiệp quốc phòng theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

CNQP&KT - Xuất phát từ yêu cầu xây dựng, phát triển Công nghiệp quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học - công nghệ cao”1. Đó là một định hướng chiến lược đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện.

Để bầu cử thực sự là ngày hội của cử tri trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc và đầy đủ nội dung để bầu cử thực sự là ngày hội của cử tri trong toàn Tổng cục.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và xây dựng nhà nước pháp quyền

CNQP&KT - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng của Người về bầu cử, trách nhiệm và nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội, xây dựng nhà nước pháp quyền… là những di sản vô giá đối với cách mạng Việt Nam.

Cử tri cơ quan Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử

CNQP&KT- Sáng ngày 23/5, hòa chung trong không khí cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri cơ quan Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.

Trung tướng Trần Hồng Minh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Lai Châu

CNQP&KT - Từ ngày 7 đến ngày 12/5, Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Lai Châu.

Nhà máy Z113 phát động đợt thi đua cao điểm về nhiệm vụ bầu cử

CNQP&KT - Sáng 15/4, tại Tuyên Quang, Nhà máy Z113 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.