Tin nổi bật

Sản phẩm tiêu biểu

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thực hiện tốt và hoàn thành nhiều nội dung, trong đó có những nhiệm vụ mới mang tính đột phá, làm cho công tác xúc tiến thương mại trở nên đồng bộ, hiệu quả, chuyên nghiệp. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao...

Nét mới từ ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo ở Nhà máy Z131

CNQP&KT - Năng suất lao động tăng cao, chất lượng sản phẩm đồng đều, ổn định, đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, đó là những hiệu quả từ quá trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tinh thần lao động, sáng tạo tại Nhà máy Z131, thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP).

Xu hướng cải tiến tên lửa phòng không vác vai

CNQP&KT - Để nâng cao hiệu quả tác chiến và đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, hiện nay, quân đội nhiều nước trên thế giới đang tăng cường đầu tư cải tiến và đổi mới các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại, trong đó có tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).