Tin nổi bật

Sản phẩm tiêu biểu

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thực hiện tốt và hoàn thành nhiều nội dung, trong đó có những nhiệm vụ mới mang tính đột phá, làm cho công tác xúc tiến thương mại trở nên đồng bộ, hiệu quả, chuyên nghiệp. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao...

Tổng công trình sư trong chế tạo vũ khí - Kinh nghiệm thế giới và thực tiễn Việt Nam

CNQP&KT - Ngành Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam, đang rất thiếu những thủ lĩnh khoa học - công nghệ, những người có thể dẫn dắt nhiều nhà khoa học tài năng khác cùng thực hiện thành công các chương trình, đề án, dự án thiết kế, chế tạo vũ khí. Đó chính là các Tổng công trình sư.