Tin nổi bật

Sản phẩm tiêu biểu

Về Tiền Hải nghe chuyện, ngắm cây…

CNQP&KT - Đóng quân trên mảnh đất Tiền Hải, một huyện giàu truyền thống cách mạng của “quê hương 5 tấn” Thái Bình, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8 (thuộc Sư đoàn 395, Quân khu 3) đang ngày đêm hăng say huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vững vàng nơi “đầu sóng ngọn gió”...