Tin nổi bật

Sản phẩm tiêu biểu

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thực hiện tốt và hoàn thành nhiều nội dung, trong đó có những nhiệm vụ mới mang tính đột phá, làm cho công tác xúc tiến thương mại trở nên đồng bộ, hiệu quả, chuyên nghiệp. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao...

Xuất bản Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế số 4 năm 2021

CNQP&KT - Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế số 4 quy tụ bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), các cơ quan, đơn vị; các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà báo, cộng tác viên trong và ngoài Quân đội.